www.apskaitos-paslaugos.eu
Finansai

Buhalterinė apskaita ir pasikeitimai.

Ar žinote, kaip keičiasi buhalterinė apskaita?

Jūs sakysite, o kam mums čia jau reikia žinoti, kaip tie buhalteriniai dalykai keičiasi, jeigu mūsų tai neliečia. O aš Jums atsakysiu, kad dar ir kaip tai liečia Jus, mus kiekvieną liečia tai ir nuo to mes niekur nepasislėpsime, nes kiekvieną dieną mes būdami parduotuvėje ar kokioje kitoje vietoje esame priversti naudoti buhalterinę apskaitą, kad galėtume susimokėti mokesčius, kad galėtume tinkamai skaičiuoti savo pinigų srautus, kad užtikrintai jaustumėmės tvarkydami savo finansus. Žinoma, galima sakyti, kad mes nemokame tvarkytis su savo pinigais, bet juk tai nėra jau taip sunku, imti vieną kartą ir išmokti tvarkyti savo finansus taip, kad vėliau netektų gailėtis, kad nereikėtų verkti, kad nėra pinigų būtiniems poreikiams patenkinti, nes visus pinigus suvalgo banko paskola, lizingo paskola, ir dar velniai žino kas.
Buhalterinė apskaita kinta nuolatos ir pastoviai, bet pagrindiniai principai išlika nepajudinami, kaip ir matematikos pradmenys. Jokia buhalterinė apskaita negali gyvuoti be pagrindinių ir kertinių principų. Nors anksčiau, labai anksčiau, senovėje, buvo vartojama ir naudojama natūriniai mainai, ir tarpusavio susitarimai, dabar yra naudojami piniginiai mainai, ir transakcijos, kuriuos gainioja skaičiukus iš vieno banko tinklo į kitą, ir nėra niekuo pagrįstos, kaip tik bankiniu pasitikėjimu.
Kiekvienas laikmetis įneša kažkokių naujovių į buhalterinę apskaitą, ir mes tiesiog to nepastebime, nes su tuo dirba buhalteriai, bet principai skaičiavimo ir planavimo išlieka tie patys, kurie ir buvo senovėje.
Kaip mes nenorime sakyti, kad turime suprasti buhalterinę apskaitą, lygiai taip buhalteriai niekada nepasakys, kad paprastam žmogui nereikalinga buhalterinė apskaita, nes priežastis yra labai paprasta, buhalteriai puikiai supranta, kad tiek įmonei, tiek paprastam žmogui reikia mokėti skaičiuoti savo finansus, planuoti, kokie bus finansiniai srautai žmogaus, r je bus teigiami ar neigiami, ir jeigu neigiami, kaip tuos finansinius srautus patvarkyti taip, kad finansai būtų teigiami, nes juk suprantame visi, kad jeigu mūsų finansai neigiami, mes negalime vykdyti savo įsipareigojimų ir negalime pragyventi, vadinasi bankrutuojame, o to manau, nė vienas iš Jūsų nenori.