Įvairūs

Valstybės kontrolei pristatyta Europos Audito Rūmų metinė ataskaita

Europos Audito Rūmų (EAR) narys Rimantas Šadžius Valstybės kontrolės – aukščiausiosios audito institucijos (AAI) – bendruomenei pristatė EAR 2019 metų ataskaitą, 2021–2025 metų strategiją, 2021 ir vėlesnių metų darbo programą, aptarė COVID-19 aspektą EAR audituose, pasidalijo gerąja audito rezultatų sklaidos praktika.

Planuojama, kad 2021−2022 m. pagrindinis Europos Sąjungos (ES) auditorių dėmesys bus skiriamas ES atsakui į COVID−19 pandemiją. Numatytos publikacijos visuomenės sveikatos, vakcinų pirkimo, aprūpinimo maistu ir keleivių teisių klausimais.

Artimiausiais metais EAR prioritetinės kryptys taip pat apima ES ekonominio konkurencingumo,  klimato kaitos, ES saugumo bei ES fiskalinės politikos ir viešųjų finansų sritis. EAR ir toliau sieks gerinti atskaitomybę už ES veiksmus bei jų skaidrumą.

Susitikimo metu R. Šadžius informavo Valstybės kontrolės bendruomenę apie kovo 25 d. rengiamą internetinį seminarą apie audito skaitmeninimą, kuriame EAR kolegos dalysis patirtimi ir įžvalgomis.

Europos Audito Rūmai – tai nepriklausoma išorės audito institucija, atliekanti ES finansų auditus, padedanti gerinti bendrijos finansų valdymą, skatinanti atskaitomybę ir skaidrumą. EAR tikrina, ar ES biudžetas įvykdytas teisingai, ar ES lėšos buvo skirtos bei panaudotos teisėtai, laikantis patikimo finansų valdymo principų.

Pranešimą paskelbė: Aušra Pilkienė, Valstybės kontrolė