Įvairūs

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija: „Referendumas įvyks ir jis bus 2024 metais“

2022 m. balandžio 25 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Balandžio 22 d. posėdžiavusi Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija aptarė referendumo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo ir grįžimo gyventi į Lietuvą iš emigracijos klausimus bei priėmė dvi rezoliucijas:

„Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo teisinių sprendimų referendumu ir kitais būdais“;

„Dėl grįžimo į Lietuvą skatinimo ir veiksmingesnės paramos grįžtantiesiems“.

„Referendumas įvyks ir įvyks 2024 metais!“ – patikino Komisijos pirmininkė Seimo narė Dalia Asanavičiūtė, pabrėždama, kad „jau prasidėję pasiruošimo darbai tiek Seime, tiek Vyriausybėje indikuoja sėkmingą pradėtą pasiruošimą“.

Komisijos narys Gediminas Ramanauskas pristatė pasaulio lietuvių siūlymus spręsti Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo klausimus.

Lietuvos teisininkų draugijos pirmininkė doc. dr. Vigita Vėbraitė atkreipė dėmesį, kad dėl pandemijos ir karo Ukrainoje gimimu įgytos pilietybės išsaugojimo klausimai pamiršti, nevyksta diskusijos, nors iki numatomo referendumo liko tik du metai. Ji akcentavo, kad būtina įvairiais lygiais apie tai kalbėti, organizuoti diskusijas regionuose, o Lietuvos teisininkų draugijos regioniniai skyriai prie visų šių diskusijų mielai prisidės.

Savo pasisakymą, užduodamas intriguojantį klausimą: „Ar dviguba pilietybė yra žmogaus teisė ar privilegija?“, pradėjo Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Tomas Vytautas Raskevičius. Jis pažvelgė į dvigubos pilietybės problemą platesniu aspektu. Parlamentaras atkreipė dėmesį, kad pasaulyje dvigubą pilietybę turi imigrantais turtingos šalys, o pastaruoju metu pati Lietuva atsidūrė imigracijos epicentre, kai per trumpą laiką į Lietuvą atvyko daugiau nei 40 tūkstančių  Ukrainos piliečių – karo pabėgėlių. „Žinoma, kai kurie iš jų čia ir pasiliks“, – neabejojo Seimo narys T. V. Raskevičius pabrėždamas, kad „dvigubos pilietybės kontekstas dėl to tapo svarbus platesniu požiūriu“.

Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė informavo apie Vyriausybės darbus rengiantis numatomam referendumui dėl gimimu įgytos pilietybės išsaugojimo. „Ši Vyriausybė tikrai sieks padaryti viską, kad bendromis pastangomis šį kartą geriau pasirengtume referendumui dėl Konstitucijos pakeitimo, o tai leistų išsaugoti pilietybę“, – kalbėjo G. Balčytytė.

Mykolo Romerio universiteto garbės profesorius Vytautas Sinkevičius paskaitė pranešimą apie privalomus atlikti darbus, rengiantis numatomam referendumui dėl gimimu įgytos pilietybės išsaugojimo, pristatė formuluotės, teikiamos referendumui, reikalavimus. Jis pabrėžė, kad tikrai reikia reaguoti į pasikeitusią situaciją Lietuvoje, nes per daug žmonių išvyko iš Lietuvos, o pasaulis tapo globalus, ir nebėra skirtumo, ar gyvenama Lietuvoje, ar užsienyje.

 „Daugybinė pilietybė tokiai diasporinei valstybei kaip Lietuva yra labai svarbi“, – kalbėjo komisijos kopirmininkas Jonas Bružas iš Čikagos, pabrėždamas, kad „esame labai moderni valstybė, daug kur rodome pavyzdį Europai ir pasauliui“, todėl pakvietė rasti būdą pagaliau išspęsti šį klausimą lietuviams, kurie daug daro savo gimtai šaliai.

Komisijos narys Rytis Virbalis informavo komisiją apie grįžtančiųjų iš užsienio gyventi į Lietuvą problemas.

Vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius pristatė „vieno langelio“ principu teikiamas paslaugas lietuviams, grįžtantiems gyventi į Lietuvą iš užsienio, ir skatinimo grįžti priemones.

Viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ ekspertas Paulius Žeimys pristatė lietuvių talentų, gyvenančių užsienyje, paieškas ir skatinimo grįžti gyventi į Lietuvą priemones.

Užimtumo tarnybos Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja Indrė Laučienė pristatė Užimtumo tarnybos teikiamas paslaugas užsienio lietuviams, grįžtantiems gyventi į Lietuvą, šios tarnybos vykdomą projektą „Gal į Lietuvą?“ ir artimiausius planus dėl skatinimo priemonių didinimo.

Užsienio reikalų ministerijos Globalios Lietuvos departamento direktorė Lina Žukauskaitė pristatė Lietuvių, gyvenančių užsienyje, apklausos apie grįžimą į Lietuvą rezultatus ir skatinimo grįžti priemones.

Komisijos posėdyje taip pat dalyvavo Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas Rimvydas Rubavičius, Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovė Lietuvoje Vida Bandis.

Kitas komisijos posėdis numatytas gegužės 13 d. Posėdžio vaizdo įrašas skelbiamas SeimoYouTubepaskyroje.

  

Komisijos pirmininkė Dalia Asanavičiūtė, tel. (8 5) 239 6688

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija: „Referendumas įvyks ir jis bus 2024 metais“