Įvairūs

Tarptautinis susitikimas Vilniuje: kaip vertinti viešąją politiką?

Lietuvos aukščiausioji audito institucija (AAI) kartu su Prancūzijos Sąskaitų Rūmais (Cour des comptes) organizuoja tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų (INTOSAI) organizacijos Viešosios politikos ir programų vertinimo darbo grupės (EWG) susitikimą. Jame bus aptariamos trys pagrindinės temos: INTOSAI Viešosios politikos vertinimo gairių taikymas, kokybinių priemonių įtraukimas į metodologiją atliekant vertinimus ir suinteresuotų šalių įtraukimas į vertinimą.

„Audito kokybė ir nuolatinis jos tobulinimas – kertinis aukščiausiųjų audito institucijų veiklos principas. Džiaugiamės, kad turime galimybę remdamiesi kitų šalių, tarptautinių organizacijų, tokių kaip EBPO, patirtimis, geruosius pavyzdžius pritaikyti ir nacionalinėse institucijose“, – teigia valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Mindaugas Macijauskas.

Susitikime darbo grupės nariai dalijosi gairių taikymo patirtimi ir metodologine praktika, pristatė konkrečius atvejo pavyzdžius būsto politikos ir programų vertinimo tema, Lietuvos AAI dalijosi biudžeto valdymo brandos vertinimo rezultatais, su kurio rezultatais galite susipažinti čia.

Konsultuodamasi su INTOSAI bendruomene ir tarptautinėmis organizacijomis, EWG parengė Viešosios politikos vertinimo gaires, kurios buvo patvirtintos 2016 m. INTOSAI kongrese. Šios gairės apibrėžia pagrindines viešosios politikos vertinimo charakteristikas ir metodus, kuriais gali vadovautis AAI atlikdamos vertinimus.

INTOSAI EWG darbo grupės susitikime dalyvauja per 30 atstovų iš 16 pasaulio AAI. Į susitikimą dalyvių atvyko iš Europos, Azijos, Šiaurės Amerikos, Afrikos žemynų.

INTOSAI Viešosios politikos ir programų vertinimo darbo grupė, kuriai pirmininkauja Prancūzijos AAI, buvo įkurta XIV INTOSAI kongreso, vykusio 1992 metais Vašingtone, metu. Jos įsteigimo tikslas – tobulinti vertinimo metodiką, skleisti gerąją praktiką ir teikti rekomendacijas programų vertinimo srityje tarp AAI. Lietuvos aukščiausioji audito institucija šios darbo grupės veikloje dalyvauja nuo 2003 metų.

Pranešimą paskelbė: Giedrė Sankauskaitė, Valstybės kontrolė