atleidimas iš darbo
Finansai,  Verslas

Kad atleidimas iš darbo nesurytų jūsų laiko ir energijos

atleidimas iš darbo

Darbo rinka nėra pastovi. Vieni žmonės priimami į darbą, kiti atleidžiami. Akivaizdu, kad atleidimas iš darbo ne visada yra maloni procedūra. Kartais tai būna susiję su ginčais. Beje, dažnokai žvelgiama iš atleidžiamo darbuotojo, kaip iš skriaudą patiriančio asmens, pusės. Tačiau ne mažiau rūpesčių tenka ir darbdaviui, ypač jeigu kyla ginčas.

Kad atleidimas iš darbo nebūtų laiką ir energiją ryjantis procesas, verta kreiptis į profesionalus, galinčius padėti visais su šiuo reikalu susijusiais teisiniais klausimais. Tų klausimų yra ne vienas ir ne du (ir net ne trys), tad bandant kiekvieną išgvildenti tektų skirti ištisas valandas. O tai nenaudinga, mat atitolstama nuo būtinų atlikti darbų, išsiblaškoma, pavargstama. Taigi, priežastys teisinius aspektus patikėti specialistams yra akivaizdžios.

Kalbant apie atleidimą neabejotinai svarbus dalykas yra darbo sutartis. Teisės srityje puikiai besisukantys specialistai pagelbės, jeigu darbdavys nori nutraukti darbo sutartį, bet darbuotojas prieštarauja. Netgi prieš darbo sutarties sudarymą neprošal pasitikslinti, susisiekti su teisės žinovais. Kodėl? Taip išvengiama tikėtinų sunkumų.

Jeigu darbuotojas kreipėsi į teismą dėl to, kad pažeisti darbo santykiai, taip pat pravers teisinis pastiprinimas. Dar vienas punktas – patarimas vienu ar kitu teisiniu klausimu. Juk klausimų gali būti daug. Jie tarsi kokie lygties nežinomieji – kol neišsiaiškini, tol nėra atsakymo.

Tai, ką išvardijome, dar ne viskas. Kad atleidimas iš darbo neapsunkintų, teisininkai pataria, kaip tokiu atveju elgtis. Parengia dokumentus, pagrindžiančius atleidimą. Ir atstovauja tiek derybose su darbuotoju, advokatu, tiek teisme.

Yra posakis, kad ginčuose nėra vieno kalto. Kartais teigiama, kad nėra vieno teisaus. Kai tokia painiava, susigaudyti tampa tikras iššūkis. Būtent todėl atleidimo iš darbo procedūros eikvoja laiką ir jėgas. Ir kaip tik todėl rekomenduojama susisiekti su žmonėmis, kuriems teisė nėra svetima ir kurie gali padėti išspręsti problemas.

Apibendrinkime. Kad atleidimas iš darbo netaptų pagrindine dienotvarkės tema, sueikvojančia daug laiko, patarimas vienas – kreiptis į profesionalius teisininkus. Ne pati maloniausia procedūra tampa kiek kitokia, argumentuota, tikslingesnė. O tai svarbu.