Įvairūs

Žmogaus teisių komitetas apsilankė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje

2023 m. rugsėjo 27 d. pranešimas žiniasklaidai (Seimo naujienosSeimo nuotraukosSeimo transliacijos ir vaizdo įrašai

Trečiadienį, rugsėjo 27 d., Seimo Žmogaus teisių komitetas surengė išvažiuojamąjį komiteto posėdį į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą. Posėdžio metu Komitetas apsvarstė Lygių galimybių įstatymo pakeitimo projektą Nr. XIVP-2972 (toliau – Projektas), kuriuo siūloma pakeisti lygių galimybių kontrolieriaus (toliau – Kontrolieriaus) rekomendacinių sprendimų apskundimo teisme tvarką: siūloma atsisakyti vienintelio įpareigojamojo pobūdžio Kontrolieriaus sprendimo, t. y. įpareigoti reklamos veiklos subjektus nutraukti neleidžiamą reklamą ir nustatyti šio įpareigojimo įvykdymo terminus ir sąlygas. Pažymėtina, kad tokio pobūdžio sprendimas gali būti priimtas tik labai specifinėje srityje (prekių, gaminių ar paslaugų reklamoje) bei itin siauram subjektų ratui (reklamos platintojams). Praktikoje tokie lygių galimybių kontrolieriaus sprendimai priimami itin retai. Atsižvelgiant į tai, kad lygių galimybių kontrolieriaus sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio, kurių įgyvendinimo siekiama geranoriškais pagrindais, Komitetas bendru sutarimu pritarė šiam įstatymo projektui.

Taip pat posėdžio metu buvo aptartas poreikis keisti lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuostatus. Pažymėtina, kad Lygių galimybių įstatymas ne kartą buvo keistas ir tobulintas: buvo praplėsta lygių galimybių kontrolieriaus kompetencija, numatyta, kad Kontrolierius, be kita ko, vykdo ir prevencinę bei švietėjišką veiklą, lygių galimybių užtikrinimo sklaidą, taip pat prie Tarnybos įsteigta nepriklausoma Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija. Komitetas bendru sutarimu pritarė poreikiui pakeisti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuostatus ir juos išdėstyti nauja redakcija, kad jie atitiktų įstatymu nustatytą reglamentavimą.

Diskusijų su Tarnyba metu buvo aptartas ir nepakankamas jos finansavimo klausimas. Komiteto nariai išreiškė apgailestavimą, kad jau daug metų nepavyksta susitarti su atsakingomis institucijomis, kad valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų  finansinių rodiklių projektų rengimo metu  būtų inicijuojami pasitarimai  tarp Ministro Pirmininkės, finansų ministrės ir Seimui atskaitingų ombudsmeno tipo institucijų vadovų dėl šioms institucijoms planuojamų skirti asignavimų. Neskiriant pakankamai lėšų šios institucijos nėra pajėgios pilna apimtimi veiksmingai vykdyti joms pavestas funkcijas ir išlaikyti patyrusius aukštos kvalifikacijos darbuotojus.

Posėdžio metu Komitetas taip pat susipažino su naujai išrinkta Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija, kuri atlieka Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo stebėseną. Komisiją sudaro 5 nariai, iš jų 4 yra neįgaliųjų asociacijų atstovai ir vienas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovas. Kandidatus į Komisiją siūlo neįgaliųjų asociacijos bendru sutarimu. Neįgaliųjų asociacijos, teikdamos Komisijos narių kandidatūras, turi užtikrinti, kad būtų proporcingai atstovaujami neįgaliųjų, atsižvelgiant į negalios pobūdį ir įvairovę, ir jų interesams atstovaujančių neįgaliųjų asociacijų, atsižvelgiant į veiklos sritį, interesai. Komisija sudaroma 4 metų kadencijai. Komitetas aptarė Komisijos veiklos prioritetus ir galimus bendradarbiavimo būdus.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Žmogaus teisių komitetas apsilankė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje