Įvairūs

Skelbiamas administracinių patalpų nuomos pirkimas

Vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“), ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas skelbia nekilnojamojo turto (administracinių patalpų) nuomos pirkimą.

Pirkimo pavadinimas:  administracinių patalpų nuomos pirkimas.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Perkančioji organizacija: „ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“, UAB Aušros Vartų g. 7A, Vilnius, juridinio asmens kodas 111963319

Pirkimo objektas ir jo paskirtis:  administracinių patalpų nuoma centrinėje Vilniaus dalyje „ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas”, UAB švietimo veiklai vykdyti.

Kontaktiniai asmenys: Teisės ir viešųjų pirkimų vadovė Urtė Šiupšinskaitė, tel. +370 616 37279,    el. p. urtsiu@ism.lt.

Susipažinti su pirkimo sąlygomis galima: www.ism.lt.

Pasiūlymų ir siūlomo išnuomoti nekilnojamojo turto dokumentų pateikimo tvarka ir terminas: pasiūlymas, pasirašytas kandidato arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas elektroniniu paštu info@ism.lt iki 2020-09-10 12.00 val.

Pagrindinė informacija:

  • Bendras pageidaujamų išsinuomoti patalpų plotas – ne mažiau kaip 4.200 kv. m ir ne daugiau nei 6000 kv. m. Visos patalpos privalo būti centrinėje Vilniaus miesto dalyje;
  • Perkančiosios organizacijos pirkimui skirtos lėšos: 8.9 Eur/kv. m mėnesiui  ir/ar 53 400 Eur mėnesiui už visą siūlomą nuomotis patalpų plotą;
  • Patalpų nuomos sutarties terminas – 36 mėnesiai su galimybe pratęsti nuomos sutartį viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Nuomos termino pradžia 2021-08-16. Patalpos turi būti atlaisvintos ir suteikta galimybė įsikraustyti ne vėliau kaip 2021-08-01

Reikalavimai siūlomoms išnuomoti patalpoms nustatyti pirkimo sąlygose.

Pasiūlymai bus vertinami pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį.

Pranešimą paskelbė: Vitalija Petkutė, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas