Įvairūs

Seimo Žmogaus teisių komitetas išklausė profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovus – keltos diskriminacijos, psichologinio smurto, kitos darbuotojų teisių problemos

2020 m. rugsėjo 16 d. pranešimas žiniasklaidai

Rugsėjo 16 d. Žmogaus teisių komiteto posėdyje lankėsi profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė, koordinacinės tarybos nariai: generalinis sekretorius Ričardas Garuolis ir Lietuvos geležinkelių profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Stanislavas Fedaravičius.

Komiteto nariai susipažino su profesinės sąjungos keliamomis problemomis dėl darbuotojų, ir profesinių sąjungų narių teisių užtikrinimo, jų socialinio ir emocinio saugumo.

K. Krupavičienė išskyrė keturias pasitaikančias situacijas, kurios sietinos su darbuotojų žmogaus teisių pažeidimais, ir galimai reikalingi teisės aktų pakeitimai siekiant užtikrinti žmogaus teises. Tai:

1) Socialinio dialogo imitavimas ar nesąžiningai vystomas socialinis dialogas tarp darbdavio ir darbuotojų.

2) Kolektyvinės sutarties pasirašymas, derinant ją su darbdaviui palankia (nuleista iš viršaus) profsąjunga. Profsąjungos, ginančios darbuotojo interesus, tačiau nenuolaidžiaujančios darbdaviui, nekviečiamos dalyvauti tariantis dėl kolektyvinės sutarties. Darbdaviui palankios profsąjungos nariai, remiantis sutarties punktais, tampa privilegijuotais kitų darbuotojų ir kitoms profesinėms sąjungoms priklausančių asmenų atžvilgiu.

3) Psichologinis smurtas, patirtas iš darbdavio, sunkiai įrodomas, nes darbuotojas ar profsąjungos atstovas priverstas stoti prieš darbdavio samdomas advokatų kontoras ir dažnai pralaimi nelygiavertėje kovoje.

4) Darbdavio reikalaujami pasirašyti konfidencialumo įsipareigojimai ne visada proporcingi ir sąžiningi darbuotojo požiūriu. Pasirašęs tokius įsipareigojimus darbuotojas netenka galimybės ginti savo žmogaus teises, nes jis praranda teisę skelbti tiesą apie realias darbo sąlygas.

Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Valerijus Simulikas paprašė profesinių sąjungų atstovus surašyti konkrečius pasiūlymus ir argumentus dėl darbuotojų teisėms ginti būtinų tesės aktų pakeitimų, šie pasiūlymai, pasitelkus ekspertus, bus nagrinėjami komitete. Nustačius aiškų poreikį, bus registruojami teisės aktų pakeitimai.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija