Įvairūs

Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkės Monikos Ošmianskienės pranešimas: „Epilepsija sergantiems asmenims – galimybė įsivaikinti“

2021 m. balandžio 13 d. pranešimas žiniasklaidai

Vakar Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos (toliau – Komisija) posėdyje buvo svarstomas klausimas „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, galimybių įsidarbinti ir įsivaikinti ribojimo sergant epilepsija“. Jame dalyvavo Lietuvos epilepsija sergančiųjų sąjungos EPILĖ atstovė Donata Balčikonienė.

Komisijos posėdyje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (toliau – Tarnyba) direktorė Ilma Skuodienė pristatė sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 404/96 (2015 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. V-402/A1-152 redakcija) (toliau – Įsakymas) rengiamus pakeitimus. Jei būtų pritarta Įsakymo projekte nustatytiems pakeitimams (neliktų apribojimų įsivaikinti asmenims, sergantiems epilepsija), Tarnybos turimais duomenimis, nedelsiant būtų inicijuojamas ir ligų, kuriomis sergantis asmuo negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju), sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 386 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-803 redakcija) pakeitimas, t. y. epilepsija sergantys asmenys įgytų teisę globoti (rūpinti) vaiką. Šis pakeitimas turėtų įsigalioti 2021 m. liepos 1 d.

Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkė Monika Ošmianskienė pažymėjo, kad itin svarbi epilepsija sergančių asmenų psichosocialinė gerovė, todėl epilepsija sergantiems asmenims turėtų būti laisvai prieinama kvalifikuota psichologų ir psichiatrų, išmanančių epilepsijos specifiką, pagalba. Tokia pagalba turėtų būti prieinama ir žmonėms, sergantiems epilepsija, ir jų šeimoms.

Komisija nusprendė kreiptis į Vyriausybę dėl integruotos pagalbos modelio sergantiems epilepsija bei kitomis ligomis sukūrimo, siekiant išlaikyti nuoseklumą ir tęstinumą, atsižvelgiant į ligos pobūdį, paslaugų poreikį, amžiaus tarpsnius. Taip pat – į Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą, siekiant išsiaiškinti vaistų prieinamumo epilepsija sergantiems asmenims klausimą.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija