Įvairūs

Seimo Neįgaliųjų teisių komisija svarstė parlamentinės kontrolės klausimą dėl socialinio būsto prieinamumo problemų

2022 m. gruodžio 13 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Seimo Neįgaliųjų teisių komisija gruodžio 12 d. posėdyje svarstė parlamentinės kontrolės klausimą dėl socialinio būsto prieinamumo problemų. Išklausiusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovų pateiktą informaciją Komisija pažymi, kad socialinio būsto prieinamumas yra didelė problema. Šiuo metu socialinio būsto laukia daugiau nei 9000 asmenų, iš kurių apie 1500 yra asmenys su negalia.

Komisijos pirmininkė Monika Ošmianskienė pažymi, kad didžiausias dėmesys turi būti skirtas negalią turintiems pensinio amžiaus asmenims ir šeimoms, kurios augina negalią turinčius vaikus. Pensinio amžiaus asmenys, jei įsidarbina, netenka teisės gauti socialinį būstą, arba yra iškraustomi iš socialinio būsto, nes jų gaunamos pajamos viršija nustatytus dydžius. Šeimos, auginančios negalią turinčius vaikus, taip pat yra priverstos aukoti vieno iš tėvų norą dirbti, nes jei abu tėvai dirba, jie taip pat netenka teisės į socialinį būstą ar yra iš jo iškraustomi. Dėl anksčiau minėtų priežasčių, Neįgaliųjų teisių komisija siūlo, kad iš socialinio būsto nebūtų galima iškeldinti asmenų sulaukusių pensinio amžiaus, taip pat lanksčiau žiūrėti į asmenų su negalia ar šeimų, auginančių negalią turinčius vaikus, gaunamas pajamas.

Komisija planuoja toliau tęsti šio klausimo parlamentinę kontrolę.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija