Įvairūs

Seimo narių grupės pranešimas: parlamentarai kreipėsi į Konstitucinį Teismą dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo panaudojimo

2020 m. birželio 30 d. pranešimas žiniasklaidai

Seimo narių grupė, atstovaujama Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narės Ingridos Šimonytės, kreipėsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar galimybė Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (PSDFB) rezervo rizikos valdymo lėšas naudoti remiantis sveikatos apsaugos ministro sprendimu, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Kreipimesi pažymima, kad šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas galimai pažeidžia Konstitucijoje įtvirtintą valdžių padalijimo principą. PSDFB numatytos išlaidos tvirtinamos įstatymu, kartu su atitinkamų metų biudžetu. Tačiau rezervines lėšas esant ypatingoms sąlygoms gali skirstyti Vyriausybė arba sveikatos apsaugos ministras. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą, sveikatos apsaugos ministrui suteikta teisė PSDFB rezervo lėšas naudoti toms pačioms išlaidoms, kurių sumas kiekvienais kalendoriniais metais tvirtina Seimas.

Be to, atkreipiamas dėmesys, kad teisinis reguliavimas, dėl kurio Seimo narių grupė kreipėsi į Konstitucinį Teismą, leidžia PSDFB rezervo lėšas naudoti ne susiklosčius objektyvioms, ypatingoms aplinkybėms, o išlaidoms, kurių metinės planuojamos sumos turi būti patvirtintos Seimo, kai priimamas atitinkamų metų biudžetas. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo rizikos valdymo lėšos yra skirtos tam atvejui, jeigu šalyje kyla krizė, susidaro ekstremali situacija, pavyzdžiui, koronaviruso sukelta pasaulinė pandemija ir šios pandemijos padarinys – šalies mastu įvestas karantinas. Tuomet, jeigu matoma, kad nebeužtenka einamųjų metų PSDFB lėšų, rezervo rizikos valdymo lėšos skiriamos kompensuoti sveikatos priežiūros išlaidas ir nėra sukuriamos prielaidos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui blogėti.

„Šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas sudaro prielaidas sveikatos apsaugos ministrui lėšas panaudoti savo nuožiūra, bet kuriuo metu. Nereikia jokių objektyvių priežasčių, tokių kaip pasaulinė pandemija, nebūtina ekstremali situacija ar visoje Lietuvoje paskelbto karantino. Pagal dabartinę tvarką sukuriama situacija, kuri ne tik prieštarauja Sveikatos draudimo įstatymui, bet ir Konstitucijoje įtvirtintam valdžių padalijimo principui, kuomet Seimui priskirtas kompetencijas ima vykdyti sveikatos apsaugos ministras. Dėl to kartu su Seimo narių grupe kreipėmės į Konstitucinį Teismą prašydami ištirti, ar šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas, kada sveikatos apsaugos ministrui sudaroma galimybė panaudoti PSDFB rezervo rizikos valdymo lėšas kompensuojant tas pačias išlaidas, kurių panaudojimą nustato Seimas, neprieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam valdžių padalijimo principui“, – teigė Seimo narių grupei atstovaujanti Seimo narė I. Šimonytė.

Seimo narių grupės prašymas išnagrinėti Sveikatos draudimo įstatymo nuostatos konstitucingumą Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui buvo įteiktas 2020 m. birželio 29 d.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija