Įvairūs

Seimo nario Valdo Rakučio pranešimas: „Parlamente įkurta ir pradeda veikti laikinoji Bendradarbiavimo su skautais grupė“

2021 m. birželio 30 d. pranešimas žiniasklaidai

Birželio 30 d. Seime įvyko pirmasis laikinosios Bendradarbiavimo su skautais grupės susitikimas, kuriame buvo aptartos grupės veiklos gairės, išgryninti uždaviniai ir tikslai, kurie būtų vykdomi išlaikant ryšį su bendrąja Lietuvos jaunimo politika.

Laikinoji Bendradarbiavimo su skautais grupė buvo sukurta dar praeitoje Seimo kadencijoje, paskelbus skautų metus ir švenčiant skautų judėjimo Lietuvoje šimtmetį. Šioje kadencijoje, sulaukus iniciatyvos iš pačių skautų, buvo įkurta laikinoji grupė, kurios tikslas – atgaivinti šios grupės veiklą, pagerinti skautų organizacijų tarpusavio sąveiką, sustiprinti skautų judėjimo teisės aktų bazę ir grąžinti skautų judėjimą į pirmaujančių jaunimo organizacijų tarpą, bendradarbiaujant su kitomis didžiosiomis pilietinėmis ir patriotinėmis organizacijomis.

„Atsižvelgiant į tai, kad 2022-ieji paskelbti Jaunimo metais, kuriais bus minimos ir svarbios Lietuvos jaunimo organizacijų sukaktys, siekiame atkreipti visuomenės dėmesį į jaunimo organizacijų situaciją ir problemas Lietuvoje, inicijuoti diskusijas bei tinkamų sprendimų priėmimą taip pat palengvinti jaunimo organizacijų veikimo procesą Lietuvoje. Skautų organizacija ugdo jaunimo pilietiškumą ir patriotiškumą, gebėjimą veiklą paskirti dėl aukštesnių tikslų, dirbti komandoje. Nuopelnų valstybei skautams galima priskirti daug. Nemažai skautų dalyvavo ir rezistencinėje kovoje. Todėl privalome rūpintis jaunimo organizacijomis, kurios yra mūsų valstybės ateities kalvės“, – teigia grupės pirmininkas Valdas Rakutis.

Skautai yra pasaulinis vaikų ir jaunimo judėjimas, vienijantis apie 50 milijonų narių. Lietuvoje skautų judėjimas žinomas nuo 1911 metų, lietuvių skautai pradėjo savo veiklą 1918 metais Vilniuje, Vytauto Didžiojo gimnazijoje. 1930 metais skautų organizacija buvo suvalstybinta, iki 1940 metų Lietuvoje buvo apie 16.000 skautų. Šiuo metu Lietuvoje, yra apie 4 tūkstančius su viršumi skautų, šis skaičius jau kuris laikas stabilizavosi ir kinta nežymiai. Skautų judėjimas atgimė 1988 metų pabaigoje kartu su Sąjūdžiu. 1989 metų balandžio mėnesį įvykusiame suvažiavime buvo atkurta Lietuvos skautų sąjunga, pradėjusi energingą vystymąsi. 1991–1992 metais judėjimas skilo į kelias organizacijas, kurios ieškojo galimybių ir teisių vadintis Lietuvos skautų sąjunga. Dėtos didelės pastangos organizaciją suvienyti, tačiau tai pavyko padaryti iš dalies. 1996 m. ženkliai daliai skautų apsisprendus pakeisti pavadinimą ir pasivadinti Lietuvos skautija, konfliktas buvo išspręstas oficialiai turint kelias skautų organizacijas.

Seimo laikinojoje Bendradarbiavimo su skautais grupėje dirbs parlamentarai iš skirtingų didžiausių Seimo frakcijų. Grupės sudėtyje Seimo nariai: Eugenijus Sabutis, Andrius Bagdonas, Laurynas Kasčiūnas, Marius Matijošaitis, Arvydas Nekrošius, Stasys Tumėnas.

Laikinoji Bendradarbiavimo su skautais grupė rudens pradžioje planuoja skautiškų organizacijų apskritojo stalo susitikimą.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija