Įvairūs

Seimo nario Mindaugo Puidoko pranešimas: „Seimo laikinoji darbo grupė imasi spręsti onkologinių ligonių problemas COVID-19 pandemijos metu“

2021 m. sausio 26 d. pranešimas žiniasklaidai

Laikinoji Seimo darbo grupė „Dėl sveikatos paslaugų suteikimo ir prieinamumo COVID-19 epidemijos sąlygomis“ įsteigta baigiantis 2020-iesiems. Šios grupės tikslas – padėti operatyviai ir racionaliai spręsti sveikatos paslaugų teikimo klausimus epidemijos sąlygomis.

Seimo nariai sulaukia nemažai sveikatos paslaugų negaunančių gyventojų laiškų ir skambučių. Ypač sudėtinga onkologinėmis ligomis sergančiųjų padėtis.

Laikinosios darbo grupės pirmininkas, Darbo partijos frakcijos narys doc. dr. Mindaugas Puidokas tiesiogiai bendradarbiauja su pagalbos onkologinėmis ligomis sergančių (POLA) asociacijos vadove Neringa Čiakiene. Karantino sąlygomis įsigaliojus draudimams vykti į kitas savivaldybes dalis onkologinių ligonių susidūrė su problema, nes juos vežti pas medikus galėjo tik šeimos nariai. M. Puidokas džiaugiasi, kad bendradarbiaujant su Vyriausybe pavyko operatyviai išspręsti šią problemą: „Bendraudamas su POLA vadove sužinojau, kad onkologiniai ligoniai susiduria su problemomis vykdami į gydymo įstaigas. Iki šiol negalinčius vairuoti ligonius pas medikus galėjo vežti tik šeimos nariai. Deja, nemažai žmonių yra vieniši arba ne visų artimieji turi automobilį ir gali vežti sergantįjį pas gydytoją. Įvedus judėjimo kontrolę dalis žmonių nepateko pas gydytojus vien dėl tokios tvarkos! Kreipėmės su grupe į vidaus reikalų ministrę ir situacija buvo itin operatyviai išspręsta. Labai gerai, kad žmonės informuoja ir ieško pagalbos, nes taisyklės visada turi trūkumų ir nebūna pritaikytos visiems gyvenimo atvejams.“

POLA vadovė N. Čiakienė buvo pakviesta ir į nuotolinį laikinosios darbo grupės posėdį, kuriame didelis dėmesys buvo skirtas onkologinių ligonių problemų nagrinėjimui bei sprendimų paieškai. N. Čiakienė pristatė grupės nariams pagrindinius šios grupės sergančiųjų sunkumus ir pasidalijo savo mintimis apie tai, kokius galimus sprendimus pati asociacija mato.

Posėdyje nutarta Sveikatos apsaugos ministerijai teikti konkrečius pasiūlymus, kaip gerinti Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams pandemijos metu ir pandemijai pasibaigus. Juos rengiant specialiai sukurtai darbinei grupei vadovavo konservatorė Jurgita Sejonienė. Jai talkino frakcijos kolegė Paulė Kuzmickienė, buvęs sveikatos apsaugos ministras „valstietis“ Aurelijus Veryga, socialdemokratė Orinta Leiputė ir komisijos pirmininkas „darbietis“ M. Puidokas.

Kaip akcentavo Jurgita Sejonienė, vienas iš prioritetinių klausimų – ,,spartesnis sveikatos priežiūros įstaigų jungimasis prie internetinės pacientų registracijos informacinės sistemos. Svarbu, kad norėdamas registruotis pas gydytojus pacientas rastų kuo platesnį įstaigų tinklą ir specialistų pasirinkimą“.

A. Veryga pasiūlė plėsti jau veikiančią 1808 struktūrą. Ji galėtų veikti kaip nacionalinis skambučių centras, kuris pagelbėtų gyventojams, negalintiems efektyviai naudotis elektroninėmis priemonėmis.

Grupės nariai siūlo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su savivaldybėmis diegti socialinius paketus, kuriuos galėtų sudaryti skirtingos paslaugos, palengvinančios sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą. Pavyzdžiui, vienas iš sprendimų – išnaudoti viešbučius, kurie dėl karantino ribojimų negali teikti apgyvendinimo paslaugų, sudarant galimybę juose apsigyventi pacientams, atvykstantiems iš atokesnių rajonų periodinėms dienos onkologijos procedūroms (pavyzdžiui, radioterapijai). Perspektyvoje siūloma aktyviau skatinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektus (PPP), steigiant prie sveikatos priežiūros įstaigų nebrangias apgyvendinimo paslaugas teikiančius viešbučius.

Kaip  viena iš sudėtinių socialinio paketo dalių galėtų būti pavėžėjimo, socialinio taksi paslauga. Darbo grupė rekomenduoja savivaldybėms aktyviau teikti gyventojams šias paslaugas pandemijos metu onkologinėmis ir kitomis ligomis sergantiems pacientams, kuriems reikia vykti į III lygio centrus konsultacijoms, diagnostikos ir gydymo procedūroms. Jei gyventojai neturi galimybių (arba jos ribotos) gauti vaistus, jie turėtų būti pristatomi į namus, užtikrinant ambulatorinę slaugą.

Teikiamas siūlymas Sveikatos apsaugos ministerijai skubiai efektyvinti ankstyvosios onkologinių ir kitų ligų patikros programas, numatant vieningą metodiką kaip tikslinės grupės būtų informuojamos apie būtinybę atlikti reikiamus tyrimus (SMS žinutėmis, laiškais), ir užtikrinant centralizuotą patikros programų kontrolę. Kaip pažymėjo J. Sejonienė, „būtų galima kurti ir naudoti interaktyvius žemėlapius, kuriuose gyventojai galėtų rasti informaciją apie efektyviausiai patikros programas vykdančias įstaigas. Be to, svarbu pateikti informaciją, kurios įstaigos kokias paslaugas teikia“.

P. Kuzmickienė paminėjo: „Svarbu į rekomendacijas įtraukti siūlymą įpareigoti Registrų centrą skubiau pabaigti ir įdiegti Centrinę vaistų pardavimo sistemą, taip skatinant nuotolinę prekybą receptiniais vaistais. Tai ypač aktualu tais atvejais, kai žmonėms sudėtinga fiziškai nuvykti į vaistines.“

O. Leiputė pasiūlė į rekomendacijas Sveikatos apsaugos ministerijai įtraukti kuo skubiau numatyti gyventojų vakcinavimo tvarką, prioritetines grupes, atsižvelgiant į rizikos faktorius (pavyzdžiui, vyresni, negu 70 metų, didesnės rizikos dėl gretutinių ligų pacientai) ir šią informaciją aiškiai pateikti vakcinacijos sąrašus sudarinėjančios asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir patiems gyventojams per įvairias visuomenės informavimo priemones.

Laikinosios Seimo darbo grupės „Dėl sveikatos paslaugų suteikimo ir prieinamumo COVID-19 epidemijos sąlygomis“ siūlymai perduoti Sveikatos apsaugos ministerijai. Grupės nariai tikisi, kad bendradarbiaujant pavyks kiek įmanoma operatyviau spręsti sveikatos priežiūros sektoriuje kylančias problemas ir tokiu būdu užtikrinti savalaikę kokybišką pagalbą tiems, kam jos reikia.

Kaip ir iki šiol visi, susiduriantys su problemomis sveikatos apsaugos srityje, gali jas aprašyti ir siųsti el. paštu mindaugas.puidokas@lrs.lt. Situacijos bus vertinamos ir analizuojamos darbo grupėje, ieškomi bei siūlomi sprendimai.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija