Įvairūs

Užbaigti Lietuvos Respublikos teritorijos 2018–2020 metų ortofotografinio žemėlapio sudarymo darbai

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) 2020 metais pabaigė 2018 metais pradėtą Lietuvos Respublikos teritorijos aerofotografavimo ir ortofotografinių žemėlapių sudarymo ciklą.

Ortofotografiniai žemėlapiai, kaip kartografinio pagrindo duomenys, naudojami daugelyje sričių ir  sprendžiant įvairius uždavinius: atnaujinant valstybinius erdvinius duomenis, administruojant ES išmokoms ir deklaruojant pasėlius, kartografuojant valstybės sieną, užtikrinant valstybės saugumą, planuojant teritorijas ir pan.

Ortofotografiniai žemėlapiai sudaromi naudojant aerofotografines nuotraukas. Aerofotografavimas turi būti atliekamas nesant sniego dangos bei pasibaigus sezoniniam potvyniui, esant tinkamam saulės pakilimo virš horizonto kampui. Aerofotografavimo metu padaromose skaitmeninėse spalvotose aerofotografinėse nuotraukose vaizdas turi būti be rūko, debesų, jų šešėlių ir kitų vaizdą iš oro užstojančių kliūčių. Tinkamos hidrometeorologinės sąlygos vidutiniškai per metus Lietuvoje būna apie 10–25 dienų, dažniausiai gegužės mėnesį. 1/3 Lietuvos Respublikos teritorijos aerofotografavimas vidutiniškai trunka apie 15–20 dienų. Aerofotografavimo laikotarpis įprastinėmis sąlygomis nustatomas nuo balandžio 1 d. iki birželio 1 d.  

NŽT visos Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių sudarymo darbus nuo
2015 metų vykdo kas trejus metus. Kiekvienais metais NŽT organizuoja trečdalio Lietuvos teritorijos ortofotografinių žemėlapių sudarymą. 2020 metais atnaujinti apie 20 000 kv. km teritoriją dengiantys ortofotografiniai žemėlapiai.

2018–2020 metais sudarytų ortofotografinių žemėlapių ląstelės (pikselio) dydis neviršija 25×25 cm vietovėje. Aiškiai matomų vietovės taškų ortofotografiniuose žemėlapiuose absoliutinis tikslumas RMSE≤0,5 m (vidutinė kvadratinė paklaida (angl. RMSE)).

Ortofotografiniai žemėlapiai pagaminti TIFF ir MrSID formatais ir yra 4-ių spalvinio spektro kanalų, kurių kiekvieno spalvos gylis 8 bitai. Kanalas sudarytas iš ląstelių (pikselių), atvaizduojančių vieną iš spalvų – raudoną (angl. Red – R), žalią (angl. Green – G), mėlyną (angl. Blue – B) arba artimąją infraraudonąją (angl. Near InfraRed – NIR).

2018–2020 m. sudarytų ortofotografinių žemėlapių peržiūros ir atsisiuntimo paslaugos teikiamos Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt.

Naudotojai, pageidaujantys gauti ortofotografinius žemėlapius, gali NŽT pateikti paraišką (paraiškos formą galima rasti Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainės dalyje „Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių įsigijimo ir naudojimo paraiškos“) arba kreiptis į NŽT Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento Geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro skyriaus specialistus, kurie suteiks informaciją, kaip gauti ortofotografinių žemėlapių duomenis.

Lietuvos erdvinės informacijos portale taip pat galima rasti ir teritorijos aerofotografavimo datas.

Pranešimą paskelbė: Aušrinė Lisauskienė, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Užbaigti Lietuvos Respublikos teritorijos 2018–2020 metų ortofotografinio žemėlapio sudarymo darbai