Įvairūs

Seimo nario Andriaus Kupčinsko pranešimas: „Kauno regiono merai ir Seimo nariai aptarė svarbiausias regiono aktualijas ir spręstinus klausimus“

2020 m. gruodžio 21 d. pranešimas žiniasklaidai

Šį pirmadienį vyko Seimo Laikinosios Kauno regiono bičiulių grupės, kuriai priklauso 19 Seimo narių, ir Kauno regiono savivaldybių merų pirmasis (nuotolinis) susitikimas.

Susitikimo metu išklausytos ir aptartos Kauno regiono savivaldybių aktualijos, bendradarbiavimo temos ir prioritetinės kryptys, pasiūlymai 2021-ųjų metų valstybės ir savivaldybių biudžeto projektui, iniciatyvos, kurioms reikalingas didesnis nacionalinis dėmesys, o savivaldybės neturi kompetencijos išspręsti regioninio lygio problemas.

„Ačiū visiems dalyvavusiems Kauno regiono savivaldybių vadovams ir gausiam būriui Seimo kolegų. Šauni proga vėl atnaujinti ryšius ir tiesiogiai išgirsti vieniems kitus. Šio susitikimo tikslas buvo išklausyti Kauno regionų merų ir su jais aptarti Kauno regiono bendrus prioritetus 2020–2024 m. laikotarpiu ir 2021–2027 m. finansinėje Europos Sąjungos perspektyvoje. Kartu suderinome bičiulių grupės ir savivaldybių vadovų bendradarbiavimo temas bei kryptis šioje Seimo kadencijoje“, – teigė Seimo narys, grupės pirmininkas Andrius Kupčinskas.

Susitikimo metu pirmiausia Regiono problematiką pristatė Birštono miesto savivaldybės merė, Kauno regiono plėtros tarybos pirmininkė Nijolė Dirginčienė. Susitikimo metu išryškėjo opiausi klausimai, kurių bene svarbiausias – regioniniai keliai. Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas labiausiai akcentavo „mirtininkų“ kelio Kaunas–Prienai–Alytus (Nr. 130) rekonstrukcijos klausimą. Šio kelio būklės situacija reikalauja visų Kauno regiono savivaldybių susitelkimo tam, kad jo rekonstrukcija įvyktų anksčiau nei buvo numatyta ankstesnės Vyriausybės (ne 2035 m., o iki 2025 m.). Kauno rajono savivaldybės mero Valerijaus Makūno teigimu, būtinas lankstesnis bendradarbiavimas su valstybinių kelių valdytojais, o Lietuvos automobilių kelių direkcijoje (LAKD) galėtų atsirasti regiono kuratoriaus pareigybė. Kartu meras siūlė į ketinamo rekonstruoti kelio projektą įtraukti ir numatyti dviračių taką Birštono link. Kėdainių rajono savivaldybės mero Valentino Tamulio teigimu, turėtų atsirasti daugiau sutarimo, kuriems žvyrkeliams rajone taikomas prioritetas asfaltuojant. Kelių infrastruktūros klausimas aktualus ir Raseinių rajonui, kuriame būtina jungtis tarp Raseinių ir Kėdainių (kelias Josvainiai–Gėluva). Pasak Raseinių rajono savivaldybės mero Andriaus Bautronio, dramatiška situacija susiklosčiusi kelyje tarp Jurbarko ir Raseinių. Jis – avaringos būklės, apkrovos didelės, o LAKD šiuo metu nederina savo darbų su Regionų savivaldybėmis. Kelių infrastruktūroje taip pat be galo aktualus klausimas – aplinkkelių statyba. Jonavos rajono savivaldybės mero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, Lietuvai reikia 15 aplinkkelių, tačiau jie suplanuoti tik 2035 metams. „Kita Kauno regionui aktuali problema – vieninga regioninė viešojo transporto sistema ir maršrutų koordinavimas, kas padėtų efektyviau naudoti lėšas savivaldybėms“, – teigė A. Kupčinskas. Birštono miesto savivaldybės merė N. Dirginčienė iškėlė Kurortų įstatymo projekto klausimą, kuris Lietuvoje buvo aktualus dar tarpukario laikotarpiu ir priimtas 1933 m. Pasak jos, šis įstatymas yra būtinas dėl ilgalaikės plėtros ir išskirtinio Lietuvos turto – kurortų – panaudojimo ir išsaugojimo. Tai ypač aktualu esamos pandemijos akivaizdoje. Viena iš Birštonui skaudžių temų – užpelkėjęs Nemunas, kuriame neįmanoma vystyti laivybos. Tai kenkia Birštono, kaip kurorto, statusui, nes Nemunas reikalingas tiek kaip susisiekimo objektas, tiek kaip turizmo objektas. Kauno miesto vicemeras Andrius Palionis išreiškė susirūpinimą dėl apleistų statinių problematikos, kuomet nepakanka įstatyminės bazės, ir tokiu būdu apleistų statinių savininkai turi galimybę išvengti padidinto mokesčio.

„Kelių valandų susitikime buvo įvardytos kelios dešimtys aktualijų, todėl bičiulių grupės darbo planui temų nepritrūks visai Seimo kadencijai. Turime neišspręstų problemų – nuo centralizuotų nuotekų tinklų problematikos, kuri aktuali daugumai savivaldybių, iki, pavyzdžiui, Kėdainiams aktualios problemos – merdėjančio Apytalaukio dvaro gelbėjimo ir tvarkybos darbų. Kartu su Regiono merais ketiname susitikti kiekvieną ketvirtį, kai tik leis sąlygos, ir išvažiuojamuosiuose posėdžiuose, kad galėtume išgryninti aktualiausias problemas ir išdiskutuoti galimus sprendimus“, – pabrėžė A. Kupčinskas.

Susitikime taip pat dalyvavo Laikinajai grupei priklausantys Seimo nariai Justinas Urbanavičius, Vytautas Juozapaitis, Orinta Leiputė, Valdas Rakutis, Marius Matijošaitis, Eugenijus Sabutis, Andrius Palionis, Viktoras Pranckietis ir Arvydas Nekrošius bei kitų grupės narių patarėjai. Iš savivaldybininkų pusės dalyvavo: Birštono miesto savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, Raseinių rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaičekauskas, Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis, Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus, Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius ir Kauno miesto savivaldybės vicemeras Andrius Palionis.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija