Įvairūs

Seimo Laisvės frakcijos pranešimas: „Viešasis sektorius turi tapti prestižiniu darbdaviu“

2021 m. rugsėjo 21 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Seimo Laisvės frakcija ragina šalies valstybės tarnybos reformą pradėti dar šį rudenį, kad artimiausiu metu parlamente prasidėtų būtinų įstatymų svarstymas. Sėkmingą valstybės tarnybos atnaujinimą Laisvės partija laiko vienu iš pagrindinių šios Vyriausybės darbų.

Anot Laisvės frakcijos seniūnės Ievos Pakarklytės, siekiant kurti konkurencingą ir inovatyvią valstybę būtina daugiau investuoti į viešojo sektoriaus kokybę. „Efektyvi, sudėtingas idėjas kurianti ir jas įgyvendinanti valstybės tarnyba yra būtina valstybės pažangos sąlyga. Dėl nekonkurencingų atlyginimų ir žemo prestižo į valstybės tarnybą šiuo metu sunku pritraukti kūrybingus, profesionalius specialistus ir jaunus talentus. Ši situacija turi skubiai keistis“, – teigė I. Pakarklytė.

Artėjančias valstybės tarnybos pertvarkas frakcija aptarė su Vidaus reikalų ministerijos viceministre Sigita Ščajeviene, valstybės tarnybos projekto vadove Jūra Ivonaityte ir premjerės patarėju Dariumi Žeruoliu. Ministerijos skaičiavimu, valstybės tarnybos reforma šaliai kainuos 27 mln. eurų. Vienu iš pagrindinių reformos akcentų taps vadovaujančio korpuso stiprinimas, taip pat žadama didinti atlyginimus, kad jie atitiktų situaciją darbo rinkoje.

Laisvės frakcijos manymu, valstybės tarnautojų įdarbinimas ir atleidimas turi būti skaidrus ir greitesnis – tam reikalinga nustatyti aiškius atleidimo, pareigų paaukštinimo ar žeminimo kriterijus, sugrąžinti į valstybės tarnybą bandomąjį laikotarpį. Siekiant didesnio valstybės tarnybos lankstumo siūloma išplėsti galimybes viešojo sektoriaus institucijose samdyti darbuotojus projektinei veiklai vykdyti.

Laisvės frakcijos seniūnė I. Pakarklytė taip pat akcentavo, kad valstybės tarnybos sistemos tobulinimui būtina platesnė skaitmenizacija. „Skaitmenizavimas nereiškia popierinių dokumentų pavertimo elektroniniais – turime atidžiai peržiūrėti patį paslaugos procesą, o sukurtos elektroninės paslaugos turi būti patogios visiems vartotojams“, – teigė I. Pakarklytė.

Siekiant greitesnio ir kokybiškesnio paslaugų teikimo, frakcija siūlo skaitmeninį raštingumą įtraukti kaip privalomą valstybės tarnautojų kompetenciją. Dar vienas Laisvės frakcijos siūlomas žingsnis pritaikant valstybės tarnybos sistemą prie šiuolaikinių darbo rinkos aktualijų – lankstesnės darbo formos, atsisakant sėdėjimo kabinetuose.

Tarp kitų Laisvės frakcijos siūlymų planuojamai reformai – valstybės tarnautojų kompetencijų ir motyvacijos kėlimas. Tam turėtų būti užtikrinami konkurencingi atlyginimai ir pasitelkta visapusiška vertinimo sistema, kuri leistų darbuotojui tiek būti įvertintam, tiek įsivertinti pačiam. Frakcijos nariai taip pat akcentavo būtinybę didinti tarnautojų kompetencijas dalijantis patirtimi su lyderystės specialistais ir sėkmingų verslo kompanijų atstovais.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija