Įvairūs

KVIEČIAME TEIKTI KANDIDATŪRAS DĖL APDOVANOJIMO M. KRUPAVIČIAUS VARDO ATMINIMO MEDALIU

Nacionalinė žemė tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, įsteigusi apdovanojimą – Mykolo Krupavičiaus vardo atminimo medalį, kviečia dar šiemet valstybės bei savivaldybių institucijas, įstaigas, asociacijas, mokslo, mokymo, kultūros įstaigas, piliečių bendruomenes, labdaros organizacijas ir kitus fizinius bei juridinius asmenis siūlyti kandidatus šiam apdovanojimui gauti.

Krupavičiaus atminimo medaliu apdovanojami asmenys už nuopelnus Lietuvos žemėtvarkos sistemai, už indėlį į naujausių laikų Lietuvos žemėtvarkos raidą, už mokslinę veiklą žemėtvarkos srityje ir veiklą, prisidedančią prie žemėtvarkos reputacijos bei šios profesijos autoriteto stiprinimo. Laureatus iš kandidatų renka speciali komisija, sudaryta iš žemėtvarkos sektoriaus atstovų. Pernai šiuo medaliu buvo apdovanoti 5 nominantai: prof. P.Aleknavičius, V.Daugalienė, R.V.Survila, J.Ščeponienė ir I.Guigienė.

Apdovanojimas M. Krupavičiaus vardo atminimo medaliu įsteigtas pagerbiant šią iškilią asmenybę, jo nuopelnus žemėtvarkos raidai tarpukario Lietuvoje bei prieš šimtmetį Lietuvoje vykdytą žemės reformą, sukūrusią prielaidas tarpukario Lietuvos ekonominiam suklestėjimui. Atminimo medalis skiriamas siekiant pagerbti tuos, kurie yra labiausiai nusipelnę dirbdami valstybės labui ir jos gerovei žemėtvarkos srityje.

Siūlyti kandidatus apdovanojimams turi teisę valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, asociacijos, mokslo, mokymo, kultūros įstaigos, piliečių bendruomenės, labdaros organizacijos ir kiti fiziniai bei juridiniai asmenys. Teikiant kandidatūras apdovanoti medaliu turi būti pridedama užpildyta kandidato anketa ir jo veiklos, už kurią siūloma apdovanoti, aprašymas.

Kandidatus galima siūlyti iki 2022 m. sausio 31 d. užpildant anketą.

Pranešimą paskelbė: Aušrinė Lisauskienė, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
KVIEČIAME TEIKTI KANDIDATŪRAS DĖL APDOVANOJIMO M. KRUPAVIČIAUS VARDO ATMINIMO MEDALIU