Įvairūs

Seimo Europos reikalų ir Užsienio reikalų komitetai: „30 metų narystė Jungtinių Tautų Organizacijoje – didelis pasiekimas“

2021 m. rugsėjo 17 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų

 

Rugsėjo 17 d., penktadienį, Lietuva minėjo įstojimo į Jungtinių Tautų Organizaciją (JTO) 30-metį. 1991 m. rugsėjo 17 d. prie JT būstinės Niujorke iškelta Lietuvos Respublikos vėliava, o Lietuvos Atkuriamojo Seimo Pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis kreipėsi į Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją. To meto politikų, diplomatų ir tarptautinės demokratinės bendruomenės pastangų dėka Lietuva sugrįžo į tarptautinę suverenių valstybių bendruomenę ir kartu su Latvija ir Estija tapo Jungtinių Tautų narėmis.

Per gana trumpą laiką nuo nepriklausomybės atgavimo Lietuva iš paramos gavėjos tapo paramos teikėja ir aktyvia Jungtinių Tautų Organizacijos nare. Lietuva svariai prisideda prie Jungtinių Tautų veiksmų taikos ir tarptautinio saugumo palaikymo, tarptautinės humanitarinės teisės, ginklų kontrolės ir nusiginklavimo, žmogiškojo saugumo, tvaraus ekonominio ir socialinio vystymo, žmogaus teisių užtikrinimo ir kitose srityse.

Unikali Lietuvos patirtis taikiai kuriant valstybę ir įgyvendinant demokratiškas ir inovatyvias reformas per pastaruosius 30 metų suteikė Lietuvai dar daugiau ryžto ir pasitikėjimo savimi bei pelnė pripažinimą pasauliniu mastu. Principinga Lietuvos pozicija užsienio politikoje, nepailstanti kova už demokratines vertybes, žmogaus teises, teisės viršenybės principą bei nuolatinė parama už laisvę, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą kovojantiems žmonėms už Europos Sąjungos rytinės sienos ir visame pasaulyje nelieka nepastebėta. Užsienio žiniasklaida Lietuvą įvardija laisvojo pasaulio lydere, o tai pasididžiavimo vertas pasiekimas.

Demokratiškomis vertybėmis paremtas bendradarbiavimas daugiašaliuose formatuose yra raktas į daugelio globalių problemų sprendimą. Tik aktyviai ieškodami sprendimų tarptautiniu lygmeniu galime tikėtis, kad pavyks sėkmingai įveikti COVID-19 pandemiją, klimato kaitą, skurdą, tarptautinės migracijos krizę ir daugelį kitų globalių iššūkių. Tik veikdami kartu ir plėtodami draugiškus tautų tarpusavio santykius galime išsaugoti tarptautinę taiką ir saugumą.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija