Įvairūs

Seimo frakcijos „Lietuvos gerovei“ pranešimas: „Dėl įvykusio susitikimo su susisiekimo ministru Jaroslavu Narkevičiumi“

2019 m. gruodžio 20 d. pranešimas žiniasklaidai

2019 m. gruodžio 19 d. Seimo frakcijos „Lietuvos gerovei“ narių iniciatyva įvyko susitikimas su susisiekimo ministru Jaroslavu Narkevičiumi. Ministras pristatė kuruojamo sektoriaus viziją iki 2050 m. Kuriama strategija numato svarbiausias šalies transporto sektoriaus plėtros kryptis, užtikrins skirtingų transporto šakų bendradarbiavimą, leis sparčiau siekti pažangos, tikslingai planuoti veiklą ir investicijas. Numatoma, kad strategijos projektas bus parengtas iki 2020 m. liepos mėn.

Ministras pažymėjo, kad ministerija 2021–2027 m. laikotarpiui iš Europos Sąjungos fondų planuoja pritraukti maksimalias investicijas susisiekimo sektoriaus plėtrai. 2019 m. spalio 17 d. įvyko neformalios derybos su Europos Komisija dėl investicijų, reikalingų tvaraus, atsparaus klimato kaitai, pažangaus ir saugaus Lietuvos transporto tinklo kūrimui, įvairiarūšio judumo skatinimui.

Siekiant įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, Susisiekimo ministerija, Lietuvos geležinkeliai ir Lietuvos negalios organizacijų forumas pasirašė ketinimų protokolą dėl geležinkelių pritaikymo asmenims su negalia.

Ministras pasidžiaugė, kad spartinamas „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimas, statybų pabaiga numatyta 2020 m. Artimiausiu metu bus išspręsti VšĮ Aukštaitijos siaurojo geležinkelio dalininkų klausimai.

Ministerija parengė Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros iki 2035 m. programą ir nustatė kekių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo perskirstymo tvarką, kuri leis sumažinti socialinius ir ekonominius skirtumus bei pagerinti gyvenimo kokybę žiedinėse savivaldybėse.

Patvirtintas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrasis planas, jame numatomos būtinos ir ilgalaikės uosto plėtros kryptys. Tai leis uostui išlaikyti konkurencingumą, operatyviai reaguoti į besikeičiančias globalios rinkos sąlygas ir kurti reikalingą uosto infrastruktūrą.

Buvo suformuota nauja Lietuvos pašto valdyba. Susisiekimo ministerija inicijavo tarpinstitucinį pasitarimą dėl Lietuvos paštui priklausančių centrinių pašto pastatų tolesnio panaudojimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams.

Rengiamas naujo oro uosto projekto įgyvendinimo planas.

Parengtas ir šiuo metu derinamas ES elektroninių ryšių kodekso perkėlimo į nacionalinę teisę projektas. Tuo būdu bus užtikrinamas spartusis internetas visiems.

Susitikime buvo paliestas ir kai kurių politikų reiškiamas nepasitikėjimo susisiekimo ministru J. Narkevičiumi klausimas. Frakcijos nariai išklausė ministro J. Narkevičiaus paaiškinimus apie plačiai žiniasklaidoje aprašytus įvykius. Įvertinę ministro J. Narkevičiaus poziciją minėtais klausimais, taip pat politinę situaciją valstybėje, frakcijos nariai išsakė nevienareikšmes nuomones dėl nepasitikėjimo ministru J. Narkevičiumi. Jie nutarė sprendimą priimti kitame frakcijos posėdyje.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija