Įvairūs

Baltijos regiono teisėsaugos institucijos keitėsi gerąja patirtimi kovos su korupcija ir sukčiavimu srityse

Vasario 22–23 dienomis Vilniuje įvyko baigiamasis Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) įgyvendinamo ES lėšomis finansuojamo projekto „Tarpdisciplininis požiūris ir regioninis bendradarbiavimas kovojant su korupcija ir sukčiavimu, kenkiančiais Europos Sąjungos (ES) finansiniams interesams“ renginys. Daugiau nei 70 dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos institucijų dalijosi savo patirtimi atskleidžiant ir tiriant korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, naudojant didžiųjų duomenų analizę, taikant prevencijos priemones, kuriant ir stiprinant antikorupcinę aplinką valstybėse.

„STT įgyvendinamas projektas leido ne tik susipažinti su gerąja patirtimi, bet taip pat ir sustiprinti regioninį bendradarbiavimą su užsienio partneriais. Stiprus Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos institucijų įsitraukimas į šį projektą rodo, kad einame teisingu keliu ir mums visiems rūpi sukurti korupcijai atsparią aplinką tiek Baltijos regione, tiek ir už jo ribų. Džiaugiuosi sėkminga projekto pabaiga ir tikiu, kad įgyta patirtis bus naudinga praktikoje“, – sakė STT direktoriaus pavaduotojas Egidijus Radzevičius.

Projekto dalyviai – Lietuvos, Lenkijos, Latvijos ir Estijos institucijų, dirbančių kovos su korupcija ir sukčiavimu srityse, vadovai ir ekspertai – pristatė savo gerąją patirtį ir pasiteisinusius sprendimus užkertant kelią korupcijai ir sukčiavimui, kenkiantiems ES finansiniams interesams. Renginio dalyviai klausėsi pranešimų, dalyvavo apskrito stalo diskusijose, susipažino ir nagrinėjo atvejus (bylas) atskirose duomenų analizės, baudžiamųjų tyrimų ir prevencijos sričių sesijose. Lyderių sesijoje Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos antikorupcinių institucijų vadovai nagrinėjo aktualius korupcinio pobūdžio bylų atskleidimo ir tyrimo atvejus bei kylančius iššūkius, sutarė dėl tolimesnio glaudesnio bendradarbiavimo šioje srityje.

Renginyje savo įžvalgomis taip pat dalijosi kviestiniai ekspertai iš Europos prokuratūros (EPPO), Europos investicijų banko (EIB), Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF), Italijos Guardia di Finanza, Prancūzijos antikorupcinės agentūros (AFA).

Šiuo tarptautiniu projektu stiprintas tarpdisciplininis požiūris į ES finansiniams interesams kenkiantį sukčiavimą ir korupciją bei regioninis bendradarbiavimas tarp atsakingų Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos institucijų. Projektas finansuotas pagal ES Hercule III programą. Įgyvendinant šį projektą iš viso surengti du tarptautiniai seminarai. Pirmasis jų įvyko 2022 m. rugsėjo mėn. Bendra projekto vertė – 58 464,80 eurų.

Pranešimą paskelbė: Julija Gorovniovaitė, Specialiųjų tyrimų tarnyba
Baltijos regiono teisėsaugos institucijos keitėsi gerąja patirtimi kovos su korupcija ir sukčiavimu srityse