Įvairūs

Naujasis Korupcijos prevencijos įstatymas – tarp gerųjų pavyzdžių Europoje

Europos Komisija išleido Kovos su korupcija gerosios praktikos vadovą (Vadovas), kuriame Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas (KPĮ) įvardytas kaip gerosios praktikos pavyzdys, kuriant korupcijai atsparią aplinką. Paskelbto dokumento tikslas – apžvelgti įvairią Europos Sąjungos (ES) valstybių narių korupcijos prevencijos praktiką, kuri pasiteisino ir gali įkvėpti panašioms iniciatyvoms kitose šalyse.

Naujai išleistame dokumente minimas KPĮ sulaukė ir didelio viešojo sektoriaus atstovų dėmesio. Įstatymas parengtas, remiantis tarptautinių organizacijų rekomendacijomis, pasižymi apibrėžta sistemine korupcijos prevencija ir aiškiomis asmenų, atsakingų už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, teisėmis, pareigomis ir atsakomybe.

Vadove akcentuojama, kad KPĮ atitinka naujus antikorupcinės pažangos standartus. Jame numatyta, jog viešojo sektoriaus įstaigų vadovai tiesiogiai atsako už korupcijos prevenciją jų vadovaujamose įstaigose. Įstatymas numato korupcijos pasireiškimo tikimybės ir atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodikų parengimą viešojo sektoriaus subjektams. Įstaiga, turinti pavaldžių subjektų, galės juose įvertinti antikorupcinę praktiką, jos kokybę ir praktinio įgyvendinimo veiksmingumą, kas įvertinta kaip geroji korupcijai atsparios aplinkos kūrimo praktika.

Kaip svarbus aspektas pateikiama ir tai, kad KPĮ numatyta, jog viešojo sektoriaus subjektai turėtų didinti savo antikorupcinius gebėjimus ir organizuoti antikorupcinius mokymus darbuotojams. Jie taip pat privalo skelbti informaciją apie per pastaruosius trejus metus nustatytus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus (įskaitant jų skaičių, specifiką ir veiksmus, kurių buvo imtasi poveikiui sumažinti).

Kaip geras pavyzdys, Vadove paminėta ir prieš dvejus metus sukurta ir sparčiai besivystanti iniciatyva „Skaidrumo akademija“, kurioje geriausi skaidrumo standartų ekspertai dalijasi patirtimi ir patarimais, kaip organizacijoje kurti antikorupcinę aplinką.

Europos Komisijos Kovos su korupcija gerosios praktikos vadovą galite rasti čia.

Pranešimą paskelbė: Julija Gorovniovaitė, Specialiųjų tyrimų tarnyba