Įvairūs

Seimo delegacija dalyvauja Tarpparlamentinėje bendros užsienio ir saugumo politikos bei bendros saugumo ir gynybos politikos konferencijoje

2022 m. rugsėjo 5 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

 

Rugsėjo 5 d. Seimo delegacija, sudaryta iš Užsienio reikalų komiteto pirmininkės Laimos Liucijos Andrikienės, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Lauryno Kasčiūno ir šių komitetų narių Jono Jaručio, Giedriaus Surplio, Armino Lydekos ir Valdo Rakučio, dalyvauja Prahoje vykstančioje Tarpparlamentinėje bendros užsienio ir saugumo politikos bei bendros saugumo ir gynybos politikos (BUSP ir BSGP) konferencijoje.

Konferencijoje aptariami BUSP ir BSGP prioritetai ir iššūkiai, politinės paramos Ukrainai ir jos atstatymui būdai, ES plėtros politika po Rusijos invazijos į Ukrainą, taip pat klausimai, susiję su dezinformacija ir hibridinėmis grėsmėmis.

Pasisakydama dėl paramos Ukrainai, Užsienio reikalų komiteto pirmininkė L. L. Andrikienė pabrėžė, kad Rusija nesustos, kol nebus sustabdyta. „Susiduriame su daugybe iššūkių, tačiau Ukraina turi likti svarbiausiu mūsų darbotvarkės prioritetu. Turime užtikrinti, kad Ukraina gautų visą karinę, finansinę, humanitarinę ir politinę paramą, kurios jai reikia tam, kad laimėtų šį brutalų karą.“

„Mes turime plėsti ir stiprinti sankcijas Rusijai, pirmiausia – sankcijas Rusijos bankams, pavyzdžiui, Gazprombank“, – konferencijoje sakė L. L. Andrikienė. Užsienio reikalų komiteto pirmininkė taip pat pabrėžė, kad „siekiant visiems laikams užbaigti su putinizmu – kruvina 21 amžiaus ideologija, panašia į dvi 20 amžiaus ideologijas, nacizmą ir stalinizmą, turime kelti atsakomybės už Rusijos kariuomenės Ukrainoje įvykdytus karo nusikaltimus, nusikaltimus žmogiškumui, Ukrainos tautos genocidą, klausimą. Mes turime siekti, kad būtų įsteigtas Specialusis Tarptautinis Baudžiamasis Tribunolas“. L. L. Andrikienė taip pat kvietė kitų valstybių parlamentarus pasiųsti aiškią žinutę Rusijai: Rusijos planuojamų neteisėtų referendumų laikinai Rusijos kariuomenės kontroliuojamose Ukrainos teritorijose rezultatai nebus pripažinti, kaip ir Rusijos Federacijos išduodami pasai Ukrainos piliečiams, gyvenantiems tuose regionuose.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas L. Kasčiūnas iškėlė siūlymą gynybos biudžetuose numatyti atskirą eilutę Ukrainai ir akcentavo, kad reikia ES mastu priimti tokį reguliavimą, kuris leistų ne tik areštuoti ir įšaldyti sankcionuotų Rusijos asmenų turtą, bet ir įgalintų jį konfiskuoti, parduoti ir gautas lėšas skirti Ukrainos atstatymui.

„Mūsų laukia sunki žiema, bet mes ne tik išgyvensime, bet ir kartu nugalėsime bendrą priešą“, – tvirtą viltį išreiškė vienas iš konferencijos pranešėjų, Ukrainos Aukščiausiosios Rados Užsienio politikos ir tarpparlamentinio bendradarbiavimo komiteto pirmininkas Oleksandras Merežka.

Tarpparlamentinė konferencija BUSP ir BSGP klausimais rengiama du kartus per metus ES Tarybai pirmininkaujančioje šalyje. Joje dalyvauja atitinkamų nacionalinių ES valstybių narių parlamentų ir Europos Parlamento komitetų, daugiausia atsakingų už užsienio reikalus ir gynybą, nariai.

Konferencijos išvakarėse Seimo delegacija susitiko su Čekijos parlamento tarpparlamentinių ryšių su Lietuva grupės atstovais. Susitikime daugiausia buvo kalbėta apie demokratinėms vertybėms kylančius iššūkius šiuolaikiniame pasaulyje ir būtinybę jaunajai kartai skiepyti pasiryžimą ginti vertybines nuostatas.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija