Įvairūs

Seimo Audito komiteto ir Valstybės kontrolės konferencijoje aptartos iš ekstremaliųjų situacijų išmoktos pamokos

Šalį užklupusių ekstremaliųjų situacijų suvaldymas tapo dideliu iššūkiu valstybei: trūko nuoseklumo planuojant išlaidas COVID-19 pasekmėms sumažinti, išaiškėjo, kad būtina tikslinti institucijų atsakomybes, atnaujinti Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, gerinti medicinos atsargų kaupimo ir panaudojimo procesus. Šiuos iššūkius atskleidė Valstybės kontrolės atlikti auditai ir vertinimai. Siekiant į jų rezultatus atkreipti daugiau visuomenės dėmesio ir skatinti diskusiją, šiandien kartu su Seimo Audito komitetu surengta konferencija „Ekstremaliųjų situacijų valdymas: geros pamokos – išmoktos pamokos“.

Konferencijoje kartu su politikais, ekstremaliųjų ir krizinių situacijų valdymo ekspertais, verslo atstovais buvo aktualizuojamos valstybinių auditų, susijusių su ekstremaliųjų situacijų ir pandemijos valdymu, įžvalgos.

Rusijos karinė invazija į Ukrainą, COVID-19 pandemija, migrantų krizė parodė, kad privalome laiku ir efektyviai spręsti krašto gynybos, energetinio nepriklausomumo, ekonominius ir kitus valstybei gyvybiškai svarbius klausimus. Kad krizės neužkluptų mūsų nepasirengusių, būtina joms ruoštis iš anksto. Savo audituose esame atkreipę dėmesį, ką būtina tobulinti, kad ateityje tokios aplinkybės neišmuštų mūsų iš vėžių, o valstybės ištekliai būtų naudojami kuo efektyviau ir padėtų pasiekti užsibrėžtų tikslų“, konferencijoje kalbėjo valstybės kontrolierius Mindaugas Macijauskas.

„Tikriausiai nebėra nė vieno tarp mūsų, kuris nesuprastų pasirengimo ekstremalių situacijų valdymui svarbos. Šiandieną ypač svarbiais tampa tikro ir teisingo vaizdo ekstremalių situacijų valdysenoje įsivertinimas, duomenimis grįsti sprendimai, didinantys atsparumą krizėms. Todėl labai svarbu išnaudoti esamą momentą ir neatidėlioti Valstybės kontrolės pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo terminų, o esant galimybėms, juos ir sutrumpinti, kad būtume 100 procentų pasiruošę įveikti krizes, kai to prireiks“, – sakė Seimo Audito komiteto pirmininkas Zigmantas Balčytis.

Konferencijoje Valstybės kontrolės Veiklos audito 1-ojo departamento vadovė Rasa Kudžmienė savo pranešime „Pasirengimas reaguoti į grėsmes ir sveikatos sistemos tvarumo užtikrinimas“ pristatė atliktus auditus, kuriuose vertintas institucijų pasirengimas reaguoti į ekstremaliąsias situacijas ir sveikatos paslaugų tvarumo užtikrinimas ekstremaliųjų situacijų metu. Atsakingą valstybės išteklių naudojimą net ir ekstremaliųjų situacijų metu pabrėžė Valstybės kontrolės Finansinio audito 1-ojo departamento vadovė Danguolė Krištopavičienė, pristatydama auditų „Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano tikslo – padėti verslui išsaugoti likvidumą – įgyvendinimo teisėtumas“ ir „Užimtumo tarnybos veikla didinant užimtumą“ rezultatus.

Verslo galimybes valdyti ekstremaliąsias situacijas ir spręsti kylančias problemas savo pranešime  „Ekstremaliųjų situacijų valdymas investuotojų akimis“ pristatė Rūta Skyrienė, asociacijos „Investors Forum“ vykdomoji direktorė. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Gynybos analizės centro politikos analitikas Liudas Zdanavičius skaitė pranešimą apie tai, kad reaguojant į saugumo aplinkos pokyčius Lietuvoje dar labiau išaugo būtinybė formuoti pilnavertę visuotinės gynybos sistemą. 

Po pranešimų konferencijos dalyviai diskutavo apie jau išmoktų pamokų vertę valdant ekstremaliąsias situacijas ir būtinus sprendimus, padėsiančius geriau pasiruošti ateities iššūkiams. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto docentės dr. Dalios Bukelevičiūtės moderuojamoje diskusijoje dalyvavo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, Zigmantas Balčytis, Mindaugas Macijauskas, Vyriausybės kanceliarijos Grėsmių valdymo ir krizių prevencijos grupės vadovas Vilmantas Vitkauskas, Lietuvos savivaldybių asociacijos administracijos direktoriaus pavaduotojas Aleksandras Tiaškevičius, Rūta Skyrienė, Liudas Zdanavičius.

Su renginio metu pristatytomis auditų atskaitomis galima susipažinti čia: „Institucijų pasirengimas reaguoti į ekstremaliąsias situacijas“, „Sveikatos paslaugų tvarumo užtikrinimas ekstremalių situacijų metu“, „Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano tikslo – padėti verslui išsaugoti likvidumą – įgyvendinimo teisėtumas“ ir „Užimtumo tarnybos veikla“.

Konferencijos transliacijos įrašą galima peržiūrėti čia: https://youtu.be/PabT1sRg44c

Plačiau su Valstybės kontrolės įžvalgomis galite susipažinti čia: https://bit.ly/38ai2fZ

Pranešimą paskelbė: Aušra Pilkienė, Valstybės kontrolė