Įvairūs

Seimo Aplinkos apsaugos komitetas išnarpliojo „Gelvonų terasų“ statybų galvosūkį

2022 m. rugpjūčio 24 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Trečiadienio, rugpjūčio 24 d., posėdyje Seimo Aplinkos apsaugos komitetas svarstė parlamentinės kontrolės klausimą dėl „Gelvonų terasų“ statybų teisėtumo, siekdamas išsiaiškinti pagrindines priežastis, dėl kurių Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) kreipėsi į prokuratūrą, prašydama ginti viešąjį interesą ir panaikinti dar 2018 metais išduotą statybos leidimą jau pastatytam daugiabučiui gyvenamajam namui, esančiam Vilniuje, Šeškinėje, Gelvonų g. 1B, kuriame butus yra įsigiję 57 privatūs asmenys.

Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė kartu su Seimo nariu Mindaugu Linge, pristatydami klausimą posėdžio metu, išreiškė didelį susirūpinimą dėl šios kuriozinės situacijos, kurios įkaitais tapo niekuo dėti gyventojai.

„Mūsų didžiausiais lūkestis – siekti, kad būtų padaryta kuo mažiau žalos privačių asmenų teisėms ir teisėtiems interesams, kuri dažnai atsiranda dėl netinkamų valstybinės valdžios institucijų ir įstaigų veiksmų, taip pat jų tarpusavio nesusikalbėjimo“, – sakė Seimo narys M. Lingė.

„Be to, labai svarbu išsiaiškinti teisės aktų spragas, kurios sudarė prielaidas tokiems atvejams atsirasti ir atitinkamai tobulinti galiojantį teisinį reguliavimą, kad panašių situacijų būtų išvengta ateityje“, – pridūrė Komiteto pirmininkė A. Gedvilienė.

Aplinkos apsaugos komitetas, išklausęs daugiabučio gyvenamojo namo projektą parengusių projektuotojų, statytojo ir tame name butus įsigijusių asmenų pasisakymus, taip pat įvertinęs Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovų ir kitų valstybės institucijų, atsakingų už statybos projektų derinimą ir statybos leidimų dokumentų išdavimą, pateiktą informaciją, konstatavo, kad buvo padaryta klaidų visuose etapuose – tiek statinio projekto rengimo, tiek jo derinimo ir tvirtinimo, tačiau skaudžių pasekmių buvo galima išvengti, jei visos institucijos ir jų atsakingi pareigūnai laiku, tinkamai ir atsakingai vykdytų jiems pavestas funkcijas, be to, net ir nustačiusios pažeidimus, aktyviai bendradarbiautų tarpusavyje ir dėtų visas pastangas pašalinti šiuos pažeidimus laiku, siekdamos išvengti žalos viešajam interesui, taip pat trečiųjų asmenų teisėms ir teisėtiems interesams.

Posėdžio metu visų institucijų atstovai sutarė, kad statinio projektui nustatytus pažeidimus galima ištaisyti statytojui papildomai kreipiantis į Nacionalinę žemės tarnybą. Galimybę pašalinti nustatytus trūkumus ir taikiai išspręsti statytojo bei Inspekcijos tarpusavio ginčą pozityviai įvertino ir Vilniaus miesto savivaldybės atstovai.

 Atsižvelgdamas į tai, kad Aplinkos ministerija šiuo metu rengia Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir su juo susijusių poįstatyminių teisės aktų pataisų projektus, Seimo Aplinkos apsaugos komitetas paragino papildomai įvertinti sistemoje „Infostatyba“ egzistuojančius automatinius statinio projekto suderinimus tais atvejais, kai savivaldybių atsakingi pareigūnai per nustatytą laikotarpį nepateikia savo sprendimo dėl statinio projekto derinimo/nederinimo. Be to, Komitetas nusprendė kreiptis į Lietuvos architektų rūmus su prašymu įvertinti šio daugiabučio gyvenamojo namo projektą parengusių projektuotojų veiksmus ir atsakomybę rengiant šį projektą.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija