Įvairūs

Sakartvelo nacionalinio archyvo atstovai Teona Iashvili ir Sophio Jobava lankėsi Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje ir valstybės archyvuose

Spalio 26 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vedėja, laikinai atliekanti Lietuvos vyriausiojo archyvaro funkcijas, dr. Daiva Lukšaitė susitiko su Sakartvelo nacionalinio archyvo gen. direktore Teona Iashvili ir šio archyvo Tarptautinių santykių ir viešųjų ryšių vadove Sophio Jobava. Susitikimo metu buvo pasidalyta aktualiausia profesine informacija, aptartos archyvų srities teisinio reguliavimo tendencijos, pristatyti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos vykdomi projektai. Sakartvelo nacionalinio archyvo atstovų vizitas Lietuvos valstybės archyvuose tęsiasi iki spalio 29 d.

Viešėdami Lietuvoje svečiai turėjo galimybę apsilankyti ir Lietuvos valstybės archyvuose: Lietuvos valstybės istorijos archyve, Lietuvos centriniame valstybės archyve, Šiaulių, Klaipėdos ir Kauno regioniniuose valstybės archyvuose.

Vizito Lietuvos centriniame valstybės archyve metu, be profesinių klausimų, susijusių su seniausių rankraštinių dokumentų išsaugojimo būdais ir metodais, Sakartvelo archyvų atstovus domino ir naujojo archyvų pastato statybos proceso eiga. Archyvo direktorius Dalius Žižys noriai pasidalijo aktualia informacija apie šį dešimties aukštų pastatą, kuriame numatyta iki 46 000 tiesinių metrų lentynų archyviniams dokumentams saugoti, modernios skaityklos, konferencijų salė.

Lietuvos ir Sakartvelo archyvų institucijų glaudus bendradarbiavimas tęsiasi jau nuo 2009 m., kai buvo pasirašyta Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos (tuo metu – Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės) ir Sakartvelo nacionalinio archyvo tarpusavio bendradarbiavimo sutartis. Sutartyje įsipareigota kartu organizuoti parodas, konferencijas, mokymus, stažuotes; keistis dokumentų kopijomis (skaitmeninėmis ar kito formato), leisti bendrus leidinius.

Šis vizitas įvyko Kauno regioninio valstybės archyvo dėka. Sakartvelo nacionalinio archyvo kvietimu šiais metais du Kauno regioninio valstybės archyvo atstovai – direktorius Gintaras Dručkus ir archyvo Dokumentų naudojimo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Škirkaitė – dalyvavo Sakartvelo nacionalinio archyvo organizuotoje 7-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Archyvų ir šaltinių studijos – tendencijos ir iššūkiai“ („Archival and Source Studies – Trends and Challenges“).

Pranešimą paskelbė: Agnė Vilkišienė, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba