Įvairūs

„Rail Baltica“ stebėsenos darbo grupės susitikime Vilniuje: vizitas projekto statybvietėse ir ateities planai

Valstybės kontrolėje gegužės 24-25 d. vyko „Rail Baltica“ projekto stebėsenos darbo grupės susitikimas. Estijos, Latvijos ir Lietuvos aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) atstovai ir stebėsenos grupės nariai diskutavo apie projekto pažangą tiek tarptautiniu, tiek Lietuvos mastu, jo rizikas, būsimas darbo grupės veiklas, taip pat – ir galimybę atlikti dar vieną bendrą projekto auditą.

„Esu įsitikinęs, kad mūsų šalių auditoriai atlieka didelį darbą atidžiai stebėdami šio pasaulinio projekto įgyvendinimą, kuris yra labai svarbus Europai ne tik ekonomikos, bet ir nacionalinio saugumo požiūriu, ypač dabartinėmis aplinkybėmis“, – susitikimo metu darbo grupės veiklos prasmę akcentavo valstybės kontrolierius Mindaugas Macijauskas.

Susitikime dalyvavusi „Rail Baltica“ įgyvendinanti bendrovė „RB Rail AS“ darbo grupės nariams pristatė projekto pažangą bei finansavimą Baltijos šalyse, o „LTG Infra“ – projekto statybos darbų eigą Lietuvoje. Pranešimą apie rizikas, susijusias su geležinkelių infrastruktūros sąnaudų apskaičiavimu ir kainų nustatymu, skaitė „Vilnius economics“ ekspertai. Pristatymų pabaigoje susitikimo dalyviai vyko į Jonavos rajone esančias „Rail Baltica“ statybvietes, kuriose įvertino geležinkelių linijos statybų progresą ruože Kaunas – Lietuvos ir Latvijos siena.

Susitikimo metu projekto stebėsenos grupės nariai nepraleido progos gyvai aptarti kylančias rizikas ir probleminius klausimus, susijusius su planuojamu dar vienu bendru auditu.

„Rail Baltica — svarbiausias ir didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos regione, integruosiantis Baltijos šalis į Europos geležinkelių tinklą. Projekte dalyvauja penkios Europos Sąjungos šalys: Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija ir netiesiogiai Suomija. Bendra investicijų į projektą suma Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje apie 5,788 mlrd. Eur. Planuojama projekto socialinė ekonominė nauda sudarys daugiau nei 16 mlrd. Eur.

Atsižvelgiant į strateginę ambicingo tarptautinio projekto svarbą ir jam įgyvendinti reikalingų finansinių išteklių sumą, darbo grupės narės bendradarbiauja nuo 2016 m., kai tų pačių metų spalio 20 d. Lietuvos, Latvijos ir Estijos AAI pasirašė susitarimo memorandumą dėl projekto stebėsenos. Reguliarūs „Rail Baltica“ projekto stebėsenos darbo grupės susitikimai vyksta taip pat nuo 2016 m.

Pranešimą paskelbė: Aušra Pilkienė, Valstybės kontrolė
„Rail Baltica“ stebėsenos darbo grupės susitikime Vilniuje: vizitas projekto statybvietėse ir ateities planai