Įvairūs

Prezidentas pareiškė užuojautą dėl Lietuvos Respublikos garbės konsulo Stanley Balzeko mirties

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl Lietuvos Respublikos garbės konsulo Floridoje Stanley Balzeko mirties.

„Stanley Balzekas buvo nuoširdus Lietuvos draugas, kuris savo gyvenimu ir darbais stiprino lietuvybę pasaulyje. Reiškiu gilią užuojautą velionio artimiesiems bei bičiuliams, Pasaulio lietuvių bendruomenei, ir visiems, kam brangūs jo puoselėti idealai. Tebūnie jo atminimas mums įpareigojimas tęsti lietuvybė išsaugojimo ir puoselėjimo darbus visame pasaulyje“,  rašoma valstybės vadovo užuojautoje.

S. Balzekas už lietuvių kultūros ir istorijos puoselėjimą, įamžinimą ir pristatymą JAV bei už nenuilstamą darbą stiprinant Lietuvos valstybingumą ir palaikant lietuvių tautinę savimonę išeivijoje 2016 m. buvo apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi, šiemet – už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę užsienyje – Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ Aukso Vyčiu.

S. Balzekas pat  įkūrė lietuvių kultūros muziejų, buvo aktyvus mecenatas.

Pranešimą paskelbė: Regina Statkuvienė, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija