Įvairūs

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija: „Telkiame jėgas sėkmingam Pilietybės referendumui“

2023 m. gegužės 2 d. pranešimas žiniasklaidai (Seimo naujienosSeimo nuotraukosSeimo transliacijos ir vaizdo įrašai)

Balandžio 25–27 d. į Seimą susirinkusi posėdžiauti Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija baigiamojoje spaudos konferencijoje pristatė 4 priimtas rezoliucijas:

„Dėl numatomo referendumo dėl gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo“;

„Dėl grįžimo į Lietuvą skatinimo, siekiant pritraukti talentų ir stiprinti ekonomiką“;

„Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos didesnio įsitraukimo į diasporos tautinės tapatybės puoselėjimo veiklas“;

„Dėl pilietiškumo, solidarumo, susitelkimo ir diasporos įsitraukimo į Lietuvos gyvenimą didinimo“.

 

„Kartu galime daug!“ – po šios unikalios komisijos posėdžių sesijos džiaugėsi komisijos pirmininkai Dalia Asanavičiūtė ir Jonas Bružas, nes Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB) pritarė Seimo nutarimo projektui skelbti referendumą dėl pilietybės išsaugojimo kitų metų gegužės 12 d.

Kadangi sėkmingam pilietybės referendumo įgyvendinimui svarbu sukaupti visas jėgas, komisija paprašė PLB parengti numatomo referendumo dėl pilietybės išsaugojimo viešinimo Pasaulio lietuvių rinkiminėje apygardoje planą ir kreipėsi į Darbo grupę referendumui dėl daugybinės pilietybės pasirengti, kad būtų atliktas Konstitucijos 12 straipsnio keitimo referendumo kartelės teisinis įvertinimas.

PLB pirmininkės Dalios Henkės (Dalia Henke) nuomone, reikalinga aiški ir suprantama komunikacija Lietuvoje ir užsienyje, įtraukiant savivaldybes ir nuomonės formuotojus, o vienas svarbiausių uždavinių – Vyriausiajai rinkimų komisijai tiksliai suskaičiuoti balsavimo teisę turinčių žmonių skaičių.

Komisija, siūlydama ekspertinę pagalbą Lietuvos institucijoms, aktyviai prisideda prie grįžtančiųjų iš užsienio gyventi į Lietuvą integracijos gerinimo. Džiugu, kad 2022 metais ir toliau buvo fiksuojamas teigiamas grįžtančiųjų balansas. Bendrame posėdyje su Seimo Ateities komitetu aptarusi susidariusias problemas, komisija siūlo Seimui ir Vyriausybei skatinti Lietuvos darbdavius įdarbinti ir priimti į stažuočių programas ketinančius grįžti į Lietuvą, bet vis dar gyvenančius užsienyje asmenis, didinti informacijos apie darbo galimybes Lietuvoje prieinamumą, apsvarstyti bendros tarpinstitucinės talentų duomenų bazės kūrimo galimybę, siekiant išsaugoti ryšį su diasporos ir iš Lietuvos išvykstančiais lietuviais, nuolat gerinti savivaldybių institucijų konsultacijų ir pagalbos teikimą į Lietuvą grįžusiems asmenims ir jų šeimos nariams, siekiant palengvinti jų reintegraciją.

Komisija nuolat aktyviai dirbo didindama lietuvių kultūros sklaidą užsienyje, skatindama diasporos tautinės tapatybės išsaugojimo ir puoselėjimo veiklas. Bendrame komisijos ir Seimo Kultūros komiteto posėdyje su kultūros ministru Simonu Kairiu aptarusi glaudesnio bendradarbiavimo poreikį, ypač šiuo metu jau vykstant pasirengimui 2024 m. Lietuvos dainų šventei, į kurią atvyks lietuvių meno kolektyvai iš viso pasaulio, komisija kreipėsi į Kultūros ministeriją prašydama sukurti mechanizmą ir komunikacijos kanalą tiesiogiai bendrauti ir bendradarbiauti su diasporos organizacijomis kultūros srityje.

Kita komisijos posėdžių sesija numatoma 2023 m. lapkričio 14–16 d.

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos spaudos konferencijos vaizdo įrašas.

Komisijos posėdžių vaizdo įrašus galima rasti Seimo „YouTube“ paskyroje „Atviras Seimas“.

Komisijos pirmininkė Dalia Asanavičiūtė, tel. (8 5) 239 6688

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija: „Telkiame jėgas sėkmingam Pilietybės referendumui“