Verslas

Paslaugos iš šalies, susijusios su valdymo apskaita ir finansų analize

finansaiBandantieji įkurti nuosavą verslą, norintys gauti tvirtesnius finansų valdymo pagrindus tikriausiai nepaneigs, kad valdymo apskaita yra labai svarbi. Į valdymo apskaitą įeina visa gausybė procesų ir veiklų – tai ir ekonominės, su vadyba susijusios informacijos kaupimas, rinkimas, analizė, galiausiai – pateikimas suinteresuotiesiems asmenims. Šios veiklos tikslas – visus, kurie susiję su įmonės valdymu, aprūpinti tikslia, objektyvia, informacija apie didesniąją dalį įmonėje vykstančių procesų.

Paprastai valdymo apskaitos nereglamentuoja nei jokie įstatymai, nei teisiniai aktai. Dėmesio centre atsiduria įmonė, tai, ką ji veikia, kokių tikslų ji siekia, kaip reaguoja į rinkos pokyčius, galiausiai – ką mano apie valdymo apskaitos poreikį. Valdymo apskaita ne vienoje įmonėje vykdoma pasirinkus specialistus iš išorės – jie turi specifinių žinių, be to, turi sukaupę pakankamai patirties, kad galėtų deramai suvokti kiekvienos įmonės padėtį bendrame kontekste ir pateikti konkrečių rekomendacijų.

Kokių rezultatų tikėtis pasirinkus valdymo apskaitos specialistą?

Valdymo apskaitos specialistas, kuris gali būti ir finansu analitikas, paprastai atlieka šias funkcijas:

  • Įmonės valdžią informuoja apie tai, kas toje įmonėje vyksta;
  • Valdo įmonės išlaidas ir kontroliuoja pinigų srautus;
  • Kalkuliuoja savikainą ir stebi, kad apmokėjimas vyktų sklandžiai;
  • Suinteresuotus asmenis aprūpina visa būtina informacija apie kainodarą;
  • Planuoja veiklą ir apie tai teikia informaciją;
  • Analizuoja įmonės veiklą ir pateikia jos rezultatus visiems vartotojams, turintiems prieigą ar tiems, kurie turi teisę žinoti šią informaciją;
  • Kontroliuoja įmonės veiklą  bei taip pat šia informacija aprūpina visus vartotojus, kurie turi prieigą ir kuriuos ši informacija turėtų teisėtai pasiekti.

Apie finansų analizės specialistą – finansų analitiką

Reikėtų pridurti tai, kad finansų analitikas kaip nuolatinis darbuotojas reikalingas ne visoms įmonėms, tačiau periodiškai nusisamdyti šį specialistą pravartu būtų ne vienai įmonei. Jis nuodugniai ištirs bendrąjį finansų sektorių, įvertins finansų rinkos dalyvius, elementus, veiksnius, aprūpins svarbia informacija, kuri leis įmonei adekvačiai reaguoti į rinkos pokyčius. Taip pat finansų analitikas puikiai išmano pokyčius valiutų rinkoje, vertybinių popierių biržose, taigi šių specialistų paslaugas verta pasirinkti tiems, kurie nori sėkmingai investuoti.