Įvairūs

Moody‘s Lithuania UAB sėkmingai baigė įgyvendinti projektą „Moody's Lithuania, UAB darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“ finansuotą Europos socialinio fondo lėšomis

MOODY’S LITHUANIA, UAB sėkmingai baigė įgyvendinti projektą „Moody’s Lithuania, UAB darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“ finansuotą Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto metu buvo ketinta apmokyti 125 įmonės darbuotojus, tačiau per 3 metus įmonėje kvalifikaciją pakėlė 233 įmonės darbuotojų. Populiariausi kursai buvo susiję su IT temomis. Europos Socialinio fondo parama projektui siekė 250 000,00 EUR.

Projektas įgyvendintas pagal  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“.

Sužinokite daugiau apie Moody‘s čia: about.moodys.io