Įvairūs

Kviečia susipažinti su Lietuvos ir Ispanijos diplomatinių santykių istorija

Rugsėjo 1 d. Lietuvos Respublikos Seimo Vitražo galerijoje bus atidaryta paroda „Lietuvos ir Ispanijos diplomatiniams santykiams – 100 metų“. Parodoje, skirtoje Lietuvos Respublikos ir Ispanijos Karalystės diplomatinių santykių šimtmečiui paminėti, pristatomi Lietuvos ir Ispanijos ryšiai, abi valstybes siejantys nuo XV amžiaus.

Pirmasis istorikams žinomas diplomatinis šių šalių atstovų susitikimas įvyko 1412 m., Kastilijos karaliaus pasiuntiniui apsilankius Vytauto Didžiojo rezidencijoje Kaune. XVI a. įsiplieskus kovai tarp katalikų ir reformatų, į Lietuvą atvyko ispanų jėzuitai. Jie paliko ryškų pėdsaką Vilniaus universiteto ir Lietuvos švietimo istorijoje, užėmė aukštas pareigas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų dvaruose.

XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sosto įpėdinis Vladislovas Vaza keliaudamas po Europą lankėsi Ispanijos valdose, vykdavo į susitikimus su ispanų valdytojais ir pasiuntiniais, sėmėsi kultūros, karybos bei inžinerijos žinių.

XVIII a. Abiejų Tautų Respublikos valdovų saksų Vetinų dinastija vedybomis susijungė su Ispaniją valdžiusia Burbonų dinastija. Yra žinių ir apie lietuvius, kovojusius Ispanijoje Napoleono karų metu.

Šiais laikais įprasti tarpvalstybiniai santykiai tarp Lietuvos ir Ispanijos užsimezgė po Pirmojo pasaulinio karo. Oficialiai Ispanija Lietuvą pripažino 1922 metais. Lietuvos Respublikai Ispanijoje tarpukariu atstovavo Oskaras Milašius ir Petras Klimas, rezidavę Paryžiuje.

1940 m. liepą Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, užsienio reikalų ministras Vincas Krėvė-Mickevičius visiems Lietuvos diplomatams „dėl tarnybinių reikalų“ nurodė skubiai atvykti į Kauną. Perpratę klastą, diplomatai atsisakė grįžti į Lietuvą. Taip buvo išsaugota Lietuvos diplomatinė tarnyba – vienintelė oficiali sovietinei sistemai nepavaldi nepriklausomos Lietuvos institucija, toliau atstovavusi Lietuvai užsienyje ir ilgus okupacijos metus liudijusi Lietuvos valstybingumo tęstinumą. 1955 m. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) pastangomis, suderinus su Ispanijos valdžios institucijomis, iš šios valstybės teritorijos buvo pradėtos lietuviškų radijo laidų transliacijos į Lietuvą.

1990 m. Lietuvos valstybei atkūrus nepriklausomybę, Ispanija netrukus ją pripažino. 1992 m. buvo paskirtas pirmasis atkurtos Lietuvos Respublikos atstovas Ispanijai, o 1994 m. – atidaryta ambasada Madride.

Parodoje pristatomi archyviniai dokumentai turiningai iliustruoja Lietuvos ir Ispanijos diplomatinius santykius bei atskleidžia per amžius sukauptą šalių bendradarbiavimo patirtį.

Parodos organizatorius – Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba.

Parodos globėja – Lietuvos respublikos Seimo narė, Tarpparlamentinių ryšių su Ispanijos Karalyste grupės pirmininkė Gintarė Skaistė.

Parodos partneriai: Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Ispanijos Karalystės nacionalinis archyvas, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Vilniaus universiteto Biblioteka.

Pranešimą paskelbė: Agnė Vilkišienė, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba