Įvairūs

Informacija dėl mažasierio mazuto kilmės

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje pasigirdo nuomonių, kad AB Vilniaus šilumos tinklų (VŠT) šį šildymo sezoną šilumos gamybai kaip viena iš kuro rūšių naudojamas mažasieris mazutas gali būti kilęs iš Rusijos.

Tokia hipotetinė situacija reikštų, kad mažasierio mazuto pardavėjas pažeistų esmines sutarties sąlygas, kuriose aiškiai įvardinta, kad mažasieris mazutas turi būti tiekiamas tik iš nesankcionuotų šalių – pardavėjo pateikti krovinių dokumentai įrodo sąlygų laikymąsi.

Primename, kad AB Vilniaus šilumos tinklai dar 2022 m. kovo mėnesį priėmė sprendimą nebeįsigyti JOKIŲ prekių ir / ar darbui naudojamų medžiagų, priemonių, įrangos, įrengimų ir/ar paslaugų iš:  

–  tiekėjų, tiekiančių prekes ir/ar medžiagas, priemones, įrangą, įrengimus ir/ar teikiančių paslaugas, kurių kilmės šalis yra sankcionuotos valstybės (įskaitant Rusijos Federaciją ir Baltarusijos Respubliką);  

– sankcionuotų įmonių, t. y.  įmonių, kurių galutiniai naudos gavėjai yra asmenys, esantys sankcionuotų asmenų sąrašuose. 

Ne išimtis ir šilumai gaminti reikalingas kuras, todėl inicijuojant mažasierio mazuto pirkimą viena iš esminių sutarties su „Glencore Energy UK LTD“ sąlygų – visas mažasieris mazutas į Lietuvą importuojamas iš nesankcionuotų šalių.  

Kiekvieną kartą, sulaukus mažasierio mazuto laivo, Vilniaus šilumos tinklams „Glencore Energy UK LTD“ pateikia mažasierio mazuto kilmės dokumentus, kuriuose nurodoma mažasierio mazuto kilmės šalis. Iki šiol įmonė yra gavusi tris mažasierio mazuto siuntas. Nurodyta pirmosios siuntos kilmė – Norvegija ir ES. Antrosios – Norvegija ir Jungtinė Karalystė, trečiosios – Jungtinė Karalystė ir Italija.  

Taip pat, prieš pasirašant sutartį su „Glencore Energy UK LTD“ AB Vilniaus šilumos tinklai gavo patvirtinimą iš tiekėjo atstovų, kad mažasieris mazutas bus tiekiamas tik iš nesankcionuotų valstybių ir teritorijų. Bendrovė pateikdama informaciją pabrėžė, jog yra kotiruojama Londono (LSE:GLEN), Johanesburgo (JSE:GLN) akcijų biržose, reguliuojama finansų reguliuotojų, todėl visas dvišalis sandoris tarp įmonių atitinka aukščiausius keliamus finansinius ir etikos standartus. 

Nors sutartis tarp VŠT ir „Glencore Energy UK LTD“ yra griežtai konfidenciali, VŠT nusprendė viešai paskelbti kupiūruotus krovinio kilmės dokumentus, kuriuose nurodomos mažasierio mazuto kilmės šalys ir oficialų 2023 m. sausio 19 d. „Glencore Energy UK LTD“ atsakymą dėl VŠT tiekiamo mažasierio mazuto kilmės. 

Pranešimą paskelbė: Rita Giniūtė, AB „Vilniaus šilumos tinklai“