Įvairūs

Įgyvendinus STT rekomendacijas – teigiamas pokytis tikslinant valstybinių miškų kadastro duomenis

Valstybinė miškų tarnyba (VMT), VĮ Valstybinių miškų urėdija (VMU) ir jas kuruojanti Aplinkos ministerija, atsižvelgdamos į Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos rizikos analizės rezultatus, įgyvendino didžiąją dalį rekomendacijų dėl šių institucijų veiklos bei Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų tikslinimo.

STT pareigūnai dar 2020 liepos mėnesį antikorupciniu požiūriu išanalizavo VMU ir VMT veiklą, tikrinant duomenis, kuriuos teikia subjektai, siekiantys patikslinti Miškų valstybės kadastro duomenis ir atliekant miškų inventorizaciją, rengiant miškotvarkos projektus. STT korupcijos prevencijos specialistai nustatė egzistuojančius korupcijos rizikos veiksnius ir pateikė 9 pasiūlymus kaip valdyti bei šalinti nustatytas rizikas.

Įgyvendinant pasiūlymus ir skaidrinant procesus, Aplinkos ministerija turėjo inicijuoti sisteminius pokyčius, kurie sudarytų sąlygas realiai pradėti vykdyti Miškų valstybės kadastre ir Nekilnojamojo turto registre nesutampančios informacijos apie miško žemės plotus šalinimą ir sudarytų sąlygas ateityje išvengti analogiškų neatitikimų. Išskiriami esminiai teigiami pokyčiai šiame procese:

  • VMT išnagrinėjo beveik 30 tūkst. kitos paskirties žemės sklypų, įregistruotų Nekilnojamojo turto registre. Nustatyta, kad Miškų valstybės kadastre įregistruotos miško žemės yra beveik 800 ha daugiau nei Nekilnojamojo turto registre. Inicijuoti  inventorizacijos klaidų ir Miškų valstybės kadastro duomenų tikslinimai.
  • VMT skirtumų tarp Miškų valstybės kadastro ir Nekilnojamojo turto registro fiksavimui išnagrinėjo beveik 2,5 mln. žemės sklypų, registruotų Nekilnojamojo turto registre, kurių bendras plotas sudaro beveik 5,9 mln. ha. Nustatyta, kad Miškų valstybės kadastre įregistruotas miško žemės plotas yra 99 tūkst. ha didesnis nei Nekilnojamojo turto registre įregistruotas miško žemės plotas.
  • Šiuo metu žemės savininkų informavimas vyksta teikiant Miškų valstybės kadastro duomenis. Taip miško žemės plotas fiksuojamas ir Nekilnojamojo turto registro duomenų bazių išrašuose. Dabar VĮ Registrų centras rengia naują paslaugą – žemės savininkus informuos apie duomenų neatitikimą el. paštu ir SMS žinute.
  • VMT įdiegė Miškų valstybės kadastro informacinės sistemos posistemę, fiksuojančią miško žemės plotų, įregistruotų Miškų valstybės kadastre, pokyčius Nekilnojamojo turto registre įregistruotuose žemės sklypuose. Ši posistemė užtikrins naujų duomenų apie miško plotų pokyčius pateikimą Nekilnojamojo turto registrui.
  • Atsižvelgdama į STT pateiktą informaciją apie galimus ūkinės veiklos miškuose pažeidimus konkrečiuose miško žemės sklypuose, VMU atliko patikrinimus ir nustačius galimus pažeidimus buvo:

– 8 neteisėtai VMU patikėjimo teise valdomuose miško sklypuose pastatyti statiniai nukelti;

– 1 statinys pradėtas griauti;

– 4 pastatų savininkui pasiūlyta parduoti pastatus nugriovimui;

– 1 pastato savininkui įteiktas reikalavimas geranoriškai pašalinti statinį iš miško;

– 3 atvejais pradėti galimo administracinio nusižengimo tyrimai.

Korupcijos rizikos analizę ir jose pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo stebėsenas rasite čia.

Pranešimą paskelbė: Renata Keblienė, Specialiųjų tyrimų tarnyba