Įvairūs

Gyventojai palankiau vertina Nacionalinės žemės tarnybos veiklą

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT), vykdydama savo veiklos vertinimo stebėseną (monitoringą), kiekvienais metais atlieka viešosios nuomonės reprezentatyvią apklausą, kuri apima NŽT veiklą, teikiamas paslaugas ir reputaciją. Jos metu apklausiama ne mažiau kaip 1000 šalies gyventojų.

2018 metais tyrimas vyko 24 miestuose ir 33 kaimuose. Remiantis apklausos duomenimis, pernai net 34 procentų asmeniškai (įskaitant ir šeimos narius) reikalus tvarkiusiųjų NŽT atsakė, kad teigiamai (8–10 balų) vertina tarnybos veiklą.

Respondentų, paprašytų atsakyti, ar jie pasitiki Nacionaline žemės tarnybos veikla, skaičius 2018 metais padidėjo 5 procentais: 2017 metais buvo 24, o 2018 metais – jau 29 procentai.

Palyginti su 2017 metais, apklausos dalyviai NŽT veiklos skaidrumą 2018 metais įvertino vidutiniškai  – 5,42, kai tuo tarpu 2017 metais įvertinimo vidurkis buvo 5,05.

Nacionalinėje žemės tarnyboje asmeniškai arba su šeimos nariais tvarkiusiųjų reikalus buvo paprašyti nurodyti, ar jiems teko susidurti su korupcijos apraiškomis. Iš jų –  62 procentai atsakė, kad nesusidūrė.  

Tyrimą atliko viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“.

Pranešimą paskelbė: Aušrinė Lisauskienė, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos