Įvairūs

Ekonomikos komitetas pritarė aiškesniam branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų saugojimo reguliavimui

2023 m. kovo 29 d. pranešimas žiniasklaidai (Seimo naujienos ● Seimo nuotraukos ● Seimo transliacijos ir vaizdo įrašai)

Seimo Ekonomikos komiteto nariai trečiadienio posėdyje, vykusiame nuotoliniu būdu, vienbalsiai pritarė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-1190 11 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2373, kuriuo siekiama užtikrinti, kad branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų saugojimo reguliavimas Lietuvoje būtų aiškesnis ir labiau atitiktų tarptautinę praktiką.

„Kilusius teisinio reguliavimo neapibrėžtumus turime spręsti neatidėliodami ir priimti  reikiamus sprendimus, kad branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų saugojimo reguliavimas būtų aiškus, nuoseklus ir atitiktų tarptautinius reikalavimus – taip būtų užtikrinti svarbūs visuomenės ir valstybės interesai“, – pabrėžė Ekonomikos komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius.

Komiteto nariams posėdyje siūlomus Radioaktyviųjų atliekų įstatymo pakeitimus pristatė Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko pavaduotojas radioaktyviųjų medžiagų kontrolės klausimams Darius Lukauskas.

Teikiamomis įstatymo projekto pataisomis siekiama nustatyti, kad perduotas branduolines ir radioaktyviąsias medžiagas radioaktyviųjų atliekų tvarkytojas tvarko vadovaudamasis jau nustatytų radioaktyviųjų atliekų iki dėjimo į atliekynus tvarkymo reikalavimų nuostatomis. Taip pat, kad perduotų branduolinių ar radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir laikiną saugojimą, kol jos bus grąžintos ar perduotos kitam savininkui, apmoka branduolines ar radioaktyviąsias medžiagas nuosavybės teise valdantis asmuo, nustatyta tvarka ir terminais nesikreipęs dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo arba kuriam buvo panaikintas licencijos ar leidimo galiojimas.

Siūlomos tokios nuostatos, kad neliktų neapibrėžtumo galiojančios įstatymo formuluotės „branduolinės energetikos objekto eksploatavimo ribos ir sąlygos“ turinyje, kad ji atitiktų tarptautinių organizacijų (pavyzdžiui, Tarptautinės atominės energijos agentūros) dokumentuose vartojamus terminus, būtų tiksli ir vienodai suprantama, ir tai leistų toliau sklandžiai tęsti branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų saugojimo veiklą.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija