Įvairūs

Efektyviam Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais įgyvendinimui – EBPO dėmesys

Liepos 11–13 dienomis Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT) lankėsi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertai, daugiau nei 10 Lietuvos institucijų ir organizacijų atstovai. Susitikimo metu aptarta ilgalaikė, strateginės reikšmės Nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais (Darbotvarkė) ir jos įgyvendinimo plano rengimas.

Siekiant sukurti korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje ir versle, STT vykdo Europos Komisijos finansuojamą techninės paramos projektą „Veiksmingas nacionalinės antikorupcinės strategijos įgyvendinimas“, kurio metu EBPO teikia ekspertines rekomendacijas bei siekia nustatyti reikšmingą informaciją, susijusią su Darbotvarkės plano rengimo, stebėsenos sistema bei vertinimo kriterijais.

„Rengiant strateginės reikšmės dokumentus ypatingai svarbios ekspertinės įžvalgos ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Tris dienas intensyviai vykusių diskusijų metu aptarta Darbotvarkė, jos įgyvendinimo plano rengimo etapai, galimi planuojamų pasiekti rezultatų vertinimo kriterijai, rizikingiausi sektoriai, skaidrių viešųjų pirkimų organizavimas, apžvelgtas visuomenės ir privataus sektoriaus įtraukimas, žiniasklaidos vaidmuo kuriant antikorupcinę aplinką. Džiaugiamės sklandžiu ir produktyviu darbu, kurio rezultatai atsispindės įgyvendinant ilgalaikius strateginius tikslus korupcijos prevencijos srityje nacionaliniu mastu“, – sakė Rūta Kaziliūnaitė, STT direktoriaus pavaduotoja, atsakinga už korupcijos prevencijos ir analitinės antikorupcinės žvalgybos sritis.

Seimo patvirtinta 2022–2033 m. Darbotvarkė pakeitė Nacionalinę kovos su korupcija 2015–2025 m. programą ir tapo pagrindiniu nacionalinio lygmens strateginio planavimo dokumentu korupcijos prevencijos srityje Lietuvoje. Darbotvarkės įgyvendinimo plano projektą rengia Teisingumo ministerija kartu su STT, jį tvirtins Lietuvos Respublikos Vyriausybė.  

Pranešimą paskelbė: Renata Keblienė, Specialiųjų tyrimų tarnyba
Efektyviam Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais įgyvendinimui – EBPO dėmesys