Įvairūs

Dėl netvarkomų pakuočių atliekų Vilnius Aplinkos ministerijai skambina pavojaus varpais

Pasibaigus šventiniam laikotarpiui Vilniaus miesto gyventojai vis dar skundžiasi dideliais kiekiais neišvežtų išrūšiuotų pakuočių, už kurių surinkimą atsakingos gamintojų ir importuotojų organizacijos. Situacijos priežiūrą atliekanti Vilniaus miesto savivaldybė viešai ragina gamintojų ir importuotojų organizacijas imtis veiksmų ir prašo Aplinkos ministerijos peržiūrėti dabartinę tvarką bei suteikti savivaldybei įrankius vykdyti griežtesnę pakuočių atliekų tvarkytojų kontrolę.

„Mes esame keblioje situacijoje, nes esame atsakingi už tvarkingą Vilniaus miesto veidą, tačiau kai kalba pasisuka apie pakuočių tvarkymą – mūsų rankos surištos, – sako atliekų tvarkymo sritį kuruojantis Vilniaus miesto vicemeras Valdas Benkunskas. – Neturime jokių įrankių kontroliuoti šiuo metu gyventojų poreikių neatliepiančios pakuočių atliekų tvarkymo kokybės mieste, nors prievolė prižiūrėti Vilniuje susidarančių atliekų tvarkymą numatyta būtent savivaldybei. Tai rimtas neatitikimas, kurį būtina kuo skubiau spręsti.“

Vilniaus mieste atliekos skirstomos į mišrias komunalines ir pakuočių atliekas. Mišrių komunalinių atliekų tvarkymu rūpinasi savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (VASA). Tuo tarpu pakuočių atliekų tvarkymas patikėtas gamintojų ir importuotojų organizacijoms (GIO), samdančioms privačias atliekų tvarkymo įmones. Pastarosios privalo užtikrinti antrinių žaliavų konteinerių ištuštinimą. Tačiau dabartinė situacija yra nepatenkinama, tai rodo ir didžiuliai aplink antrinių žaliavų konteinerius susikaupusių šiukšlių kiekiai. Tačiau net savivaldybei fiksuojant daugybinius pažeidimus gamintojų ir importuotojų organizacijos nesiima veiksmų situacijai pagerinti.

Pagal galiojančią tvarką, pakuočių ir jų atliekų tvarkymo konkursą skelbia Vilniaus miesto savivaldybė, o su konkursą laimėjusiomis atliekų tvarkymo įmonėmis už suteiktas šiukšlių išvežimo paslaugas atsiskaito GIO. Savivaldybė atlieka tik atliekų tvarkymo priežiūrą ir dalyvauja organizuojant pirkimus, tačiau atlikdama šias funkcijas susiduria su rimtais iššūkiais, mat konkurso sąlygos privalo būti derinamos su GIO, kurios yra suinteresuotos kuo pigiau tvarkyti susidariusias atliekas, nepriklausomai nuo to, ar atliekų tvarkymo kokybė ir šiukšlių išvežimo dažnis tenkina vilniečius.

Pasak vicemero, su savivaldybės keliamomis sąlygomis GIO nesutinka ir jau daugiau nei metus vilkina konkurso procedūras. Šiuo metu gaminių ir pakuočių atliekų surinkimo ir vežimo sistema yra ydinga ir netenkina realių vartotojų poreikių. Savivaldybė savo ruožtu yra suinteresuota kuo greičiau perimti pakuočių atliekų tvarkymo kontrolę Vilniaus mieste. V. Benkunskas pažymi, kad gamintojus ir importuotojus atstovaujančioms organizacijoms nepritariant pamatinėms pozicijoms, užtikrinančioms sklandų, nepertraukiamą komunalinių atliekų sistemos veikimą, net po metus vykusių pasitarimų nepasiekus bendro sutarimo dėl konkurso sąlygų, tolesnės derybos dėl pirkimo apimčių nustatymo, konteinerių tuštinimo dažnio, sistemos administravimo sąnaudų finansavimo, duomenų mainų sistemos ir kitų bendro sutarimo reikalaujančių klausimų yra praradusios prasmę.

Vicemeras ragina Aplinkos ministeriją ir naująją jos vadovybę apsvarstyti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos galiojimo ir jo sustabdymo galimybę minėtoms organizacijoms, taip pat inicijuoti esamo teisinio reguliavimo pakeitimą mažinant jų turimą diskreciją bei leidžiant savivaldybėms, suinteresuotoms vieningu ir sklandžiu komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimu ir funkcionavimu, savarankiškai nustatyti atliekų turėtojų poreikius ir sklandų atliekų tvarkymo sistemos organizavimą užtikrinančias sąlygas.

Mišrių komunalinių atliekų tvarkymo sistemą administruojanti savivaldybės įmonė VASA skelbia, kad kas mėnesį trečdalį iš gyventojų gautų pranešimų sudaro prašymai ir nusiskundimai dėl pakuočių atliekų tvarkymo. Per šventinį laikotarpį tokių pranešimų kiekis išauga net iki 95 proc. Įmonės direktorė Justina Prunskienė teigia, kad VASA darbuotojai situaciją stengiasi spręsti savo jėgomis – geranoriškai tariasi su atliekų tvarkytojais dėl probleminių atvejų sprendimo, prašo per šventinį laikotarpį padidinti šių atliekų išvežimo dažnį, tačiau viskas priklauso tik nuo geros paslaugų teikėjų valios.

„Natūralu, kad gyventojai iš atliekų sistemos administratoriaus tikisi tvarkos užtikrinimo, tad stengiamės palaikyti tvarką ir švarą mieste skirdami papildomą dėmesį ir darbo laiką. Tačiau tam, kad galėtume patenkinti miestiečių lūkesčius, privalome turėti veikiantį kontrolės mechanizmą“, – komentuoja J. Prunskienė. Pasak jos, būtent pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartyse numatyti įpareigojimai užtikrintų tinkamą vilniečių poreikių tenkinimą, o VASA galėtų vykdyti visą vežėjų kontrolę ne tik dėl mišrių atliekų, bet ir pakuočių bei antrinių žaliavų tvarkymo kokybės. Atliekų tvarkymas sukurtų aukštesnę pridėtinę vertę, kokybiškesnes paslaugas Vilniaus miesto gyventojams ir taip būtų žengtas rimtas žingsnis link žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimo.

Pranešimą paskelbė: Rusnė Marčėnaitė, Vilniaus miesto savivaldybė
Dėl netvarkomų pakuočių atliekų Vilnius Aplinkos ministerijai skambina pavojaus varpais