Įvairūs

Seimo narių Dalios Asanavičiūtės ir Irenos Haasės pranešimas: „Dėl lygių galimybių užsienyje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams užtikrinimo dalyvaujant konkursuose į Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą – klausimai Užsienio reikalų ir Vidaus reikalų ministerijoms“

2021 m. sausio 6 d. pranešimas žiniasklaidai

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narės Dalia Asanavičiūtė ir Irena Haasė antradienį, sausio 5 d., viešai kreipėsi į Užsienio reikalų ministeriją ir Vidaus reikalų ministeriją dėl 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo, kuriuo buvo patirtintas priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas ir numatyta konkursų į Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą įgyvendinimo tvarka.

Seimo narės pažymi, kad į jas vis dažniau kreipiasi užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai, norintys pretenduoti į valstybės tarnybą konkurso tvarka, kurie susiduria su formaliomis ir techninėmis kliūtimis, dėl kurių negali lygiaverčiai kartu su Lietuvoje gyvenančiais piliečiais pretenduoti  į valstybės tarnybą konkurso tvarka.

„Stiprindami valstybės ryšius su Lietuvos piliečiais, gyvenančiais užsienyje, galime sustiprinti ir pačią valstybės tarnybą. Daug išvykusių į užsienį Lietuvos mokslininkų, tyrėjų, aukštos kvalifikacijos specialistų galėtų dirbti mūsų šalies valstybės tarnybos pareigybėse, tačiau jiems tai daryti lig šiol trukdė įstatymo nuostatos ir techninės dalyvavimo konkursuose į pareigas kliūtys. Todėl kartu su kolegomis siekiame sudaryti tinkamas ir lygiavertes sąlygas tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyje šiuo metu gyvenantiems Lietuvos piliečiams dalyvauti konkursuose ir panaudoti sukauptas žinias bei patirtį dirbant valstybės tarnyboje mūsų šalyje“, – teigia Seimo narė I. Haasė.

„Užsienyje gyvenantys lietuviai, kurie nori grįžti į mūsų šalį ir dirbti Lietuvai valstybės tarnyboje, dėl techninių apsunkinimų praranda galimybę tai padaryti. Konkursai pretenduojant į valstybės tarnybą turėtų būti atviri ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje gyvenantiems lietuviams bei lygiaverčiai prieinami nepaisant mūsų šalies piliečių gyvenamosios vietos – šiuo metu esanti tvarka to neužtikrina dėl paprasčiausių techninių kliūčių“, – teigia parlamentarė D. Asanavičiūtė.

 Viešame kreipimesi Seimo narės D. Asanavičiūtė ir I. Haasė prašo išnagrinėti iškeltą problematiką bei paaiškinti, ar yra galimybė supaprastinti dalyvavimo konkursuose į valstybės tarnybą organizavimo tvarką ir suteikti geresnes sąlygas ir platesnį prieinamumą dalyvauti šiuose konkursuose užsienyje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija