Įvairūs

Ateities komitetas pritarė Valstybės tarnybos įstatymo projektui

2022 m. gruodžio 19 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

 

Gruodžio 16 d. Seimo Ateities komitetas kaip papildomas komitetas svarstė naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo projektą ir jam pritarė.

Ateities komitetas taip pat priėmė sprendimą atkreipti Vyriausybės dėmesį, kad vykdant valstybės tarnybos tobulinimą būtina turėti valstybės tarnybos ilgalaikės raidos koncepciją platesniame viešojo valdymo raidos kontekste, susietą su globaliomis viešojo valdymo raidos tendencijomis, valstybės ilgalaikės pažangos vizija ir strateginėmis ambicijomis. Ši koncepcija turėtų apimti valstybės tarnybos išskirtinumo viešojo administravimo sistemoje apibrėžtį ir pagrindimą į ateities visuomenės poreikius orientuotą valdysenos modelį, institucinę sąrangą, kompetencijų raidos sampratą ir skaitmeninę transformaciją. Komitetas siūlo Vyriausybei, kad tokia koncepcija būtų parengta ir Seimui pateikta kartu su valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ demokratinės kultūros ir valdysenos strateginės ambicijos įgyvendinimo kelrodžiu.

Svarstydamas Valstybės tarnybos įstatymo projektą, Ateities komitetas nutarė pasiūlyti tobulinti projektą keliais aspektais: atsižvelgiant į teisės akto projekto turinį, keisti jo pavadinimą į „Valstybės tarnautojų įstatymą“, papildyti projektą valstybės tarnybos sąvoka ir tikslinti valstybės tarnautojo sąvokos apibrėžtį. Taip pat siūloma nustatyti, kad į įstaigos vadovo pareigas galėtų pretenduoti ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį arba (ir) mokslo (meno) daktaro laipsnį, arba jiems lygiavertę kvalifikaciją turintys asmenys.

Valstybės tarnybos įstatymo projektu Nr. XIVP-2066(3) siekiama sukurti lanksčią, efektyvią ir modernią valstybės tarnybą. Pertvarkos rengėjai siūlo stiprinti vadovų grandį, investuoti į valstybės tarnautojų kompetencijų ugdymą, tobulinti motyvacijos ir atlygio sistemas. Įstatymo projektą Seimo posėdyje numatoma svarstyti 2023 m. pavasario sesijoje.

Seimo Ateities komiteto gruodžio 16 d. posėdžio vaizdo įrašą galima rasti Seimo „YouTube“ paskyroje Atviras Seimas.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija