Įvairūs

Vyriausybė sulaukė prisistatymo iš Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“

Prieš prasidedant deryboms dėl 2023 m. Nacionalinės kolektyvinės sutarties, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ Lietuvos Respublikos Ministrei Pirmininkei išsiuntė prisistatymo raštą. Tai buvo įvykdyta pasiremiant Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 188 straipsnio 4 dalimi. Joje nustatyta, kad „Inicijuojanti kolektyvines derybas šalis privalo raštu prisistatyti kitai derybų šaliai“, o prisistatyme privaloma pateikti aiškiai suformuluotus reikalavimus, pasiūlymus ir atstovus, kuriuos deleguoja į kolektyvines derybas. LPS „Sandrauga“ prisistatymas buvo išsiųstas ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo Ministrei.

Prisistatymo rašte Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ prašo, kad 2023 m. Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje būtų nustatytos perspektyvesnės ilgalaikės ir trumpalaikės priemonės, kurios užtikrintų tinkamas darbuotojų ekonomines, socialines, sveikatos ir poilsio, darbo bei darbų saugos garantijas. Be pasiūlymo, kad būtų išlaikytas jau susitartų nuostatų tęstinumas, LPS „Sandrauga“ pasiūlė, kad 2023 metams reikia nustatyti buvusį – iki krizinio laikotarpio – pareiginės algos bazinį dydį – 185 eur. Šiuo metu jis yra 181 eur. Taip pat pasiūlyta, kad socialinio dialogo vystymo užtikrinimui reikia skirti 1 proc. nuo sutaupyto darbo užmokesčio fondo lėšų iš valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, kurios finansuojamos iš valstybės biudžeto. Tai padėtų organizacijų nacionalinei ir tarptautinei veiklai planuoti ir užtikrinti.

Padaugėjus diskriminacijos ir mobingo atvejams, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ pasiūlė vieną iš svarbesnių pakeitimų, kurie padėtų užtikrinti skaidrumą ir tinkamą atstovavimą ginant darbuotojo teises. Siūloma nustatyti, kad darbdavys, prieš pradėdamas tirti pareigų pažeidimą ar tarnybinį nusižengimą, privalėtų informuoti profesinę sąjungą, kuriai priklauso darbuotojas. Profesinė sąjunga turėtų teisę skirti atstovą tiriant galimą darbo drausmės pažeidimą arba tarnybinį nusižengimą ir pateiktų savo išvadas dėl darbo ir pareigų galimo pažeidimo. Jei sudaroma komisija darbo pareigų pažeidimui ar tarnybiniam nusižengimui tirti, į komisiją turėtų būti deleguotas ir profesinės sąjungos atstovas, kuriai priklauso galimai darbo drausmę pažeidęs ar galimai tarnybinį nusižengimą padaręs asmuo.

       Tikimasi, kad nepaisant Europą bei pasaulį sukrėtusių įvykių, Lietuvos Respublikos Vyriausybei pavyks susitarti su profesinėmis sąjungomis ir dar labiau pagerinti darbuotojų darbo sąlygas bei sušvelninti pasekmes sparčiai kintančioje ekonomikoje.

Pranešimą paskelbė: Kęstutis Juknis, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“