Laisvalaikis

Voltero „Kandidas“ – nepamirštama klasika

Voltero Knygos Recenzija
Volteras „Kandidas”

Volteras yra prancūzų filosofas, kuris savo darbus parašė XVIII amžiuje. Šis rašytojas yra labiausiai žinomas dėl savo kūrinio „Kandidas“, kuriame yra kritikuojamas optimistiškas požiūris į pasaulį, taip pat ir tuometinės teologijos doktrinos. Šis kūrinys yra parašytas sarkastiškai, daugelis momentų yra aprašomi taip, kad pats skaitytojas galėtų susidaryti kažkokią nuomonę ir suvoktų, ar tai yra tiesa, ar tik sarkazmas.

Kūrinys yra įdomus ir tuo, kad pagrindinis veikėjas Kandidas yra pristatomas kaip geras žmogus, tačiau viso kūrinio metu jis sutinka pačius įvairiausius sukčius, apgavikus, plėšikus ir žudikus. Pagal tai, galima spręsti, kad pasaulyje nėra jokių kitokių žmonių. Visgi, nuolat yra kartojama frazė, jog „šis pasaulis yra pats geriausias iš visų geriausių“ – žinoma, tokia frazė yra kartojama tik todėl, kad iš jos būtų dar labiau pasijuokta, tačiau tai ir sudaro pagrindinę šios knygos mintį – išsijuokti iš pasaulio, iš jame vykstančių blogų dalykų.

Blogio samprata čia yra išreiškiama nuolat vykstančiais karais, didele netolerancija ir nepakantumu kitiems žmonėms, taip pat ir vergovei pinigams. Kaip kontrastas tokiam „geriausiam iš geriausių“ pasauliui, yra panaudojamas Eldoradas – tai šalis, kurioje visi žmonės gyvena aukso kalnų ir auksinės žemės apsuptyje, tačiau niekam to aukso nereikia, nes visi ir taip laimingi. Kandidas, pabuvojęs šioje šalyje, ima vis geriau suvokti esančio pasaulio beprasmybę, kurioje krūvos plėšikų ir vagių vergauja dėl kiekvieno pinigo ar aukso gabalėlio.

Volteras šiuo kūriniu parodo, kad į viską galima žvelgti keliais skirtingais požiūriais – nebūtinai turi būti viskas blogai, tačiau toli gražu negali būti viskas blogai – yra tam tikras balansas, kurį gali nusverti vienoks ar kitoks žmogaus požiūris. Pagrindinis veikėjas Kandidas patiria daug nusivylimų, kadangi jis yra labai optimistiškas. Tuo tarpu, kitas veikėjas, vardu Prokurantė, nepatiria jokių nusivylimų, kadangi jam niekas neįdomu ir jis yra pasiruošęs visokiems blogiems dalykams. Nebūtina sutikti su Voltero nuomone, kad ši knyga būtų įdomi skaityti – tai gali būti ir penas apmąstymui, ir linksmas skaitymas.