Įvairūs

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas: nerimą kelia auganti Registrų centrui kompensuojama valstybės biudžeto lėšų suma už neatlygintinai teikiamus duomenis

2022 m. balandžio 20 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

  

2018–2020 m. Registrų centro neatlygintinai valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teikiamų duomenų kiekis padidėjo 2,3 karto, o valstybės biudžeto lėšų poreikis išaugo nuo 0,3 mln. eurų 2018 m. iki 10,1 mln. eurų 2020 m. Tokie skaičiai paaiškėjo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete išklausius valstybinio audito ataskaitą „Registrų centro tvarkomi valstybės informaciniai ištekliai“.

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nuostata, kad Registrų centro duomenys visoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, atliekančioms teisės aktuose nustatytas funkcijas, yra teikiami neatlygintinai. Už naudojimąsi šiais duomenimis Registrų centrui kompensuojama valstybės biudžeto lėšomis. Auditoriai teisės aktų reikalavimų nesilaikymo atvejų neatlygintinai teikiant duomenis ir kompensuojant Registrų centro patirtas sąnaudas nenustatė, tačiau atkreipė dėmesį, kad valstybės mastu nepakankamai vertinamos galimybės mažinti valstybės biudžeto lėšų poreikį šioms paslaugoms. 

 Kitas svarbus komiteto posėdyje aptartas aspektas neanalizuojama, kodėl neatlygintinų duomenų gavėjai, turintys galimybę gauti duomenis „sistema-sistema“ būdu, ne visais atvejais juo naudojasi ir renkasi brangesnį būdą: popierinį arba elektroninį. Auditoriai įvertino, kad 2020 m. neatlygintinai teikiant Juridinių asmenų registro paslaugą „Juridinių asmenų registro išplėstinis su istorija išrašas“ elektroniniu ir / ar popieriniu būdu kainavo 270 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų, t. y. 94 kartus daugiau nei tą pačią paslaugą gaunant „sistema-sistema“ būdu (valstybės biudžeto lėšų poreikis 2 900 eurų).  

„Verčia sunerimti Registrų centro direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus įvardinti skaičiai, kad valstybės biudžeto lėšų poreikis neatlygintinai teikiamoms paslaugoms 2022 m. gali siekti 25 mln. eurų. Valstybės mastu nėra nepakankamai vertinamos galimybės mažinti valstybės biudžeto lėšų poreikį šioms paslaugoms“, – nuogąstavo komiteto pirmininkas Ričardas Juška.

Komitetas nutarė prašyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos iki gegužės 31 d. nustatyti priežastis dėl 2019–2021 m. VĮ Registrų centro neatlygintinai teikiamų paslaugų kiekio didėjimo ir išanalizuoti galimybes mažinti valstybės biudžeto lėšų poreikį neatlygintinai teikiamoms paslaugoms kompensuoti, sutaupytas biudžeto lėšas nukreipiant integracinių sąsajų tarp duomenų sistemų sukūrimui.    

 

Pranešimą paskelbė: Nerijus Vėta, Lietuvos Respublikos Seimas