Įvairūs

Valstybės kontrolėje nuo 2015 m. darbuotojų skaičius sumažintas 20 proc.

Valstybės kontrolė nuosekliai mažina didžiausią leistiną pareigybių skaičių – pritarta valstybės kontrolieriaus teikimui sumažinti didžiausią leistiną Valstybės kontrolės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės piniginių fondų, pareigybių skaičių dar 5 proc. Pastaraisiais metais, atsižvelgiant į valstybės kontrolieriaus teikimus, toks sprendimas jau ketvirtasis.

Skaitine išraiška, pareigybių skaičius sumažinimas 18 vnt. – institucijai nustatytas didžiausias leistinas 325 pareigybių skaičius. Nuo 2015 m. didžiausias lestinas pareigybių skaičius iš viso sumažėjo 20 proc.

„Valstybės kontrolė pastaruosius ketverius metus nuosekliai efektyvino savo veiklą: mažino savo struktūros dydį, keitė vidaus struktūrą. Manome, kad viešojo sektoriaus institucijos turi konkuruoti ne savo darbuotojų, o jų kompetencijų skaičiumi. Pasakysiu dar konkrečiau: pakeitus Valstybės kontrolės įstatymą, kurio projektas šiuo metu svarstomas Seime, ateityje institucija taps išskirtiniu kompetencijų centru“, – teigia valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys.

Šiuo metu svarstomas naujos redakcijos Valstybės kontrolės įstatymo projektas suteiktų aukščiausiajai audito institucijai dar daugiau galimybių siekti ambicingų tikslų ir naudos visuomenei, stiprintų jos nepriklausomumą ir didintų jos atsakomybę Seimui ir visuomenei.

Didžiausias leistinas institucijos pareigybių skaičius sumažintas po to, kai Seimo valdyba pritarė valstybės kontrolieriaus teikimui.

Pažymėtina, jog Valstybės kontrolė šiuo metu vienintelė institucija ES, tuo pat metu įgyvendinanti tris savarankiškas didelės apimties ir kompleksiškas funkcijas: yra ir aukščiausioji valstybinio audito, ir biudžeto politikos kontrolės, ir Europos Sąjungos investicijų audito institucija.

Pranešimą paskelbė: Giedrė Sankauskaitė, Valstybės kontrolė