Įvairūs

Valstybės kontrolė: rekomendacijų įgyvendinimas laiku būtų palengvinęs atsaką į COVID-19

Aukščiausiosios audito institucijos (AAI) dar iki COVID-19 protrūkio teiktų rekomendacijų įgyvendinimas laiku galėjo prisidėti prie efektyvesnio viešųjų finansų valdymo ir palengvinti šalies atsaką į ekstremaliąją situaciją, rodo Valstybės kontrolės naujausia valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita.

„Pavasarį prasidėjęs COVID-19 pandemijos protrūkis buvo netikėtas ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui. Mūsų šalies institucijos turėjo sutelkti visus pajėgumus ir imtis veiksmų, kad prisidėtų suvaldant krizinę situaciją. Artėjant galimai antrajai pandemijos bangai, galime imtis proaktyvių pasiruošimo veiksmų ir planuoti būsimas investicijas. Šia rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita norime atkreipti dėmesį į institucijų turimus įsipareigojimus – rekomendacijas, kurių tinkamas įgyvendinimas galėjo palengvinti ekstremaliosios situacijos valdymą. Be to, norime atkreipti dėmesį į svarbiausias sritis, kuriose būtini pokyčiai, padėsiantys išvengti galimų krizės pasekmių ateityje“, – sako valstybės kontrolierius Mindaugas Macijauskas.

Efektyviam krizių suvaldymui itin svarbios tinkamai ir laiku įgyvendinamos rekomendacijos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo, strateginio planavimo, biudžeto sistemos ir valstybės investicijų programos, pedagogų kompetencijos gerinimo, informacinių išteklių valdymo ir saugos, efektyvios viešųjų pirkimų sistemos, socialinės paramos veiksmingumo, kovos su elektroniniais nusikaltimais srityse.

Nepaisant to, kad pirmasis šių metų pusmetis buvo skirtas COVID-19 pandemijos sukeltų pasekmių šalinimui, AAI atstovai pastebi pažangą įgyvendinant kai kurias rekomendacijas: buvo priimtas naujas Strateginio valdymo įstatymas. Priimti ir Švietimo įstatymo pakeitimai, sudarantys sąlygas stiprinti įtrauktį švietime, kartu plėtojant pagalbos pamokoje ar ugdymosi veiklose priemones. Priimtu Viešojo administravimo įstatymo pakeitimu sukurtos teisinės prielaidos tobulinti viešojo administravimo sistemą. Šiuo metu laukiama, kol Seime bus priimti 10 įstatymų projektų, kuriais siūloma spręsti auditų metu nustatytas problemas.

Aukščiausioji audito institucija, kiekvieną kartą atlikdama auditus, pateikia rekomendacijas institucijoms ir atlieka jų įgyvendinimo stebėseną. Atliktų auditų rekomendacijų įgyvendinimo būklės ataskaita du kartus per metus teikiama Seimui. Valstybės kontrolės interneto svetainėje visuomenei atvira visa informacija apie atliktų auditų rekomendacijų įgyvendinimą – ją galite rasti čia: https://bit.ly/32yKLV1.

Pranešimą paskelbė: Aušra Pilkienė, Valstybės kontrolė