Įvairūs

Valstybės kontrolė pristatė 2023 metų veiklos planą: dėmesys esminiams šalies iššūkiams – energetikos nepriklausomumui, sveikatos priežiūrai ir veiksmingam viešajam valdymui

Valstybės kontrolė pristatė 2023 m. veiklos planą, būsimų auditų temas ir planuojamus vertinimus. Šiais metais bus vykdomi 49 valstybiniai auditai ir vertinimai, iš kurių 33 bus pabaigti ir visuomenei pristatyti šiemet.

„Nuolat atliekame viešojo sektoriaus sričių analizę ir stebėseną, identifikuojame visuomenei ir valstybei aktualiausias temas ir, įvertinę jų reikšmingumą, kasmet atnaujiname savo veiklos kryptis. Šiais metais planuodami auditus ir vertinimus daugiausiai dėmesio skyrėme aktualioms valstybės valdymo sritims: tvariems valdžios sektoriaus finansams, saugiai ir pažangiai visuomenei bei veiksmingam viešajam valdymui“, – pristatydamas Valstybės kontrolės 2023 m. veiklos planą teigė valstybės kontrolierius Mindaugas Macijauskas.

Kaip ir kasmet, Valstybės kontrolė atliks auditus ir šių metų rudenį pateiks išvadas dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio, valstybės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir šešių fondų (Privalomojo sveikatos draudimo, Valstybinio socialinio draudimo, Rezervinio (stabilizavimo), Pensijų anuitetų, Garantinio ir Ilgalaikio darbo išmokų) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių.

Kaip fiskalinė institucija Valstybės kontrolė šiais metais pateiks 7 išvadas: dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo, dėl Lietuvos stabilumo programos vertinimo, dėl valdžios sektoriaus biudžetų projektų vertinimo ir kt.

2023 m. bus baigti gyventojų aprūpinimo vaistais, valstybinės elektros energetikos priežiūros, pagalbos pabėgėliams ir jų socialinės integracijos, įslaptintų pirkimų priežiūros ir kontrolės, viešųjų ir administracinių paslaugų skaitmenizavimo valdymo veiklos auditai.

Siekdama didesnio auditų poveikio, Valstybės kontrolė kaip ir kasmet vertins ir viešai skelbs, ar auditų rekomendacijos įgyvendintos laiku ir kokį teigiamą poveikį visuomenei atnešė jų įgyvendinimas.

„Šiais metais kartu su metiniu veiklos planu pristatome viešojo sektoriaus sričių apžvalgą, kuri atspindi mūsų principą nuolat užtikrinti atliekamų auditų ir vertinimų aktualumą. Nuolatinė viešojo sričių ir rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena mums leidžia identifikuoti rizikingas ir didesnio auditorių dėmesio reikalaujančias sritis ir pagal tai koreguoti veiklos planą“, – pabrėžė valstybės kontrolierius M. Macijauskas.

Siekdami pateikti įžvalgas operatyviau, tęsiame tradiciją atlikti aktualius vertinimus, kad jų rezultatais būtų spėta pasinaudoti priimant svarbius sprendimus. Valstybės kontrolė 2023 m. pristatys pedagogų poreikio užtikrinimo, laisvųjų ekonominių zonų veiklos, mokymosi visą gyvenimą vertinimų rezultatus ir atliks kitus vertinimus arba apžvalgas.

2023 m. veiklos plane numatyta 15 veiklos, 13 finansinių, 3 atitikties auditai, 3 Europos Sąjungos fondų investicijų auditai, 8 kiti vertinimai ir 7 išvados vykdant Biudžeto politikos kontrolės institucijos funkcijas.

Su Valstybės kontrolės 2023 m. veiklos planu galite susipažinti čia.

Viešojo sektoriaus sričių apžvalgą galite rasti čia.

Pranešimą paskelbė: Regina Lakačauskaitė-Kaminskienė, Valstybės kontrolė