Įvairūs

Valstybės kontrolė po ilgos pertraukos vėl išrinkta į EUROSAI Valdymo tarybą

Nuotoliniame XI-jame Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (EUROSAI) kongrese, kurį organizuoja Čekijos aukščiausioji audito institucija (AAI), Lietuvos Valstybės kontrolė po 16 metų pertraukos buvo išrinkta į EUROSAI Valdymo tarybą. 2021–2027 m. laikotarpiu institucija bus atsakinga už EUROSAI mokymų ir profesinio tobulėjimo srities koordinavimą. Valstybės kontrolė Valdymo tarybos nare buvo išrinkta tik 2005 m. 

„Žinia, kad vėl buvome išrinkti į Valdymo tarybą, yra itin džiugi: tai didelis įvertinimas ir atsakomybė. Iš šešių paraiškas pateikusių AAI pagal nustatytus kriterijus – audito rezultatus, indėlį į valstybinio audito raidą ir kt. – buvome įvertinti aukščiausiais balais, – sako valstybės kontrolierius Mindaugas Macijauskas. – Atsakomybių sritis, kurią koordinuosime kartu su Vokietija, leis mums skatinti inovacijas valstybiniame audite, platesnį technologijų naudojimą ir audito skaitmenizavimą. Šie dalykai pandemijos laikotarpiu aktualūs kiekvienai Europos AAI.“

Kas trejus metus vykstančiame kongrese Europos AAI vadovai diskutavo apie aukščiausiųjų audito institucijų vaidmenį valstybėms atsigaunant po COVID-19 pandemijos bei jos sukeltos sveikatos, socialinės ir ekonominės krizės. Buvo aptartas šios situacijos poveikis visoms AAI ir EUROSAI strateginėms kryptims, atsiskaityta už pastarojo laikotarpio EUROSAI darbo grupių ir projektų veiklą.

Valstybės kontrolė dalyvauja Aplinkos audito ir Informacinių technologijų darbo grupių, atsako į COVID-19 pandemiją audito, pasirengimo ateities rizikoms bei klimato krizei, inovacijų projektuose.

Valstybės kontrolierius M. Macijauskas XI EUROSAI kongrese pristatė Valstybės kontrolės pirmininkaujamos EUROSAI Savivaldybių audito darbo grupės veiklą nuo 2017 m. ir ateinančių trejų metų planus. EUROSAI Savivaldybių audito darbo grupė 2017–2021 m. daug dėmesio skyrė savivaldybių duomenų kaupimui ir sisteminimui – sukurta ir kasmet atnaujinama savivaldybių duomenų bazė, atliktas savivaldybių pagrindinių finansavimo šaltinių tyrimas.

Darbo grupės valstybių narių administracinė struktūra yra skirtinga, todėl skiriasi ir šalių išorės audito sistemos. Sutelkiant dėmesį į šiuo skirtumus, buvo parengta grupės narių šalyse veikiančių savivaldos išorės audito sistemų apžvalga ir jų lyginamoji analizė, atlikta taikomos savivaldos audito metodologijos apžvalga.

Valstybės kontrolės iniciatyva 2016 m. įsteigta Savivaldybių audito darbo grupės veikla siekiama tobulinti savivaldos išorės audito sistemą ir audito procesą, dalytis geriausia patirtimi su kitų šalių AAI. Šiuo metu šiai grupei priklauso 27 Europos šalių AAI.

EUROSAI yra Europos šalių valstybinio audito profesinė organizacija, vienijanti 49 AAI ir Europos Audito Rūmus. Jos tikslas – stiprinti bendradarbiavimą tarp Europos AAI, skatinti žinių, gerosios praktikos ir patirties mainus, teikti narėms metodologinę paramą.

Pranešimą paskelbė: Aušra Pilkienė, Valstybės kontrolė