Įvairūs

Valstybės kontrolė įvertino atsirinktų savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliktus auditus

Valstybės kontrolė atliko savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų auditų išorinę peržiūrą, kurios tikslas – įvertinti, ar šie auditai atlikti vadovaujantis juos reglamentuojančiais audito standartais ir metodiniais vadovais. Įvertinus 13-os tarnybų atliktus auditus (7 finansinius (teisėtumo) ir 6 veiklos), nustatyta, kad, atliekant tiek finansinius (teisėtumo), tiek veiklos auditus, pagrindinis trūkumus lemiantis veiksnys – netinkamai suplanuotos audito procedūros.

Tinkamai suplanuotos audito procedūros yra svarbus audito kokybės elementas, kuris leistų surinkti visus reikiamus audito įrodymus ir pateikti pagrįstus pastebėjimus bei naudingas rekomendacijas.

„Vertindami savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliktus auditus matome, kad šiemet savivaldybių kontrolieriai taikliau taiko audito standartų reikalavimus, tačiau vis dar nustatome reikšmingų audito trūkumų. Siekdami prisidėti prie tarnybų atliekamų auditų kokybės, kolegoms kasmet organizuojame auditų atlikimo ir kokybės užtikrinimo mokymus, dalijamės savo taikomomis metodikomis. Pastebime, kad be įprastų finansinių auditų ir veiklos efektyvumo, rezultatyvumo, ekonomiškumo vertinimo, savivaldybių kontrolieriams itin aktualus ir atitikties auditas, leidžiantis įvertinti atitiktį teisės aktų ir kitiems reikalavimams. Todėl, tęsdami bendradarbiavimą, mokymuose dėmesį planuojame skirti ir šiam aktualiam atitikties audito tipui, kad kolegos būtų geriau pasirengę pasirinkti ir taikyti tinkamiausią problemai analizuoti audito tipą“, – sako Kristina Jakštonytė, Inovacijų ir metodologijos departamento vadovė.

Siekiant tolygaus kokybės užtikrinimo lygio visose savivaldybėse, kasmet Valstybės kontrolės atliekamai išorinei peržiūrai yra atrenkamos vis kitos tarnybos, o kiekvienoje jų peržiūra vyksta ne rečiau kaip kas 6 metus. Šiais metais buvo įvertinti Kalvarijos, Kretingos r., Neringos m., Prienų r., Raseinių r., Trakų r., Varėnos r., Anykščių r., Jonavos r., Kaišiadorių r., Klaipėdos r., Plungės r. ir Ukmergės r. savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atlikti auditai.

Su išorinių peržiūrų apibendrinimo ataskaita „Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliktų auditų išorinių peržiūrų rezultatai“ galima susipažinti čia: https://www.valstybeskontrole.lt/LT/Product/24174

Pranešimą paskelbė: Aušra Pilkienė, Valstybės kontrolė