Įvairūs

Valstybės kontrolė: budinčių ugniagesių skaičius ir jų aprūpinimas įranga neatitinka minimalių reikalavimų

Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pamainose budi mažiau ugniagesių, nei yra būtina, ugniagesių aprūpinimas technika ir asmens apsaugos priemonėmis neatitinka minimalių reikalavimų, reagavimo laikas į pranešimus ne visada atitinka standarto reikalavimus, o gaisrų kilimo rizikos valdymui trūksta orientacijos į rezultatus, rodo Valstybės kontrolės – aukščiausiosios audito institucijos – atliktas auditas „Priešgaisrinių pajėgų veikla mažinant gaisrų skaičių ir jų padarytus nuostolius“.

Šalyje per pastaruosius ketverius metus kilo 41,6 tūkst. gaisrų, juose žuvo 354 asmenys, sunaikinta ir sugadinta daugiau nei 200 tūkst. kv. m gyvenamojo ir negyvenamojo ploto. Lietuva pagal 100 tūkst. gyventojų tenkantį žuvusių žmonių skaičių užima 3 vietą tarp 46 pasaulio valstybių.

Lietuvoje priešgaisrinėse pajėgose dirba 5,5 tūkst. ugniagesių, kurių beveik pusė – savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesiai, kuriems pavesta atlikti tik pirminius gelbėjimo darbus. Dėl šios priežasties jiems nustatyti mažesni reikalavimai pasirengimui, sveikatai, aprūpinimui technika, apsaugos priemonėmis. Valstybės kontrolės atliktas auditas rodo, kad dalis šių ugniagesių faktiškai atlieka ne tik pirminius gelbėjimo darbus, o juos atlikti nėra tinkamai aprūpinti. Nedetalizavus, kas yra pirminiai gelbėjimo darbai, nėra aišku, kokios yra savivaldybių ugniagesių darbų apimtys, ir neužtikrinama, kad jie būtų tinkamai pasirengę pavestoms funkcijoms atlikti.

„Valstybės mastu nevertinama, kiek ir kokių ugniagesių komandų reikia suformuoti, kad reagavimas būtų tinkamas ir į įvykio vietą būtų atvykstama laiku, turint pakankamas ugniagesių pajėgas ir įrangą. Analizuotais atvejais 41 proc. komandų budinčiose pamainose buvo mažiau ugniagesių, nei nustatyta. Pusėje į gaisravietę pirmiausia atvykusių savivaldybių priešgaisrinių tarnybų buvo tik po vieną ugniagesį“, – sako Rasa Rakauskienė, l. e. p. Valdymo audito departamento vyriausioji patarėja.

Priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms trūksta gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos bei įrangos: 38 proc. technikos trūksta valstybinėms priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms, 29 proc. – savivaldybių priešgaisrinėms pajėgoms, kad jų aprūpinimas atitiktų bent minimalius nustatytus reikalavimus. Net 80 proc. valstybinių priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų ir 25 proc. savivaldybių priešgaisrinių pajėgų automobilinių cisternų turėjo ne visą gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangą. Didelė dalis technikos sena: valstybinių priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų 42 proc. technikos senesnė nei 15 metų, o 69 proc. savivaldybių – daugiau nei 20 metų.

Priešgaisrinėms pajėgoms pranešimas apie gaisrą turi būti perduotas neviršijant 2 min., tačiau Bendrasis pagalbos centras apie 35 proc. pranešimų perdavė vidutiniškai du kartus viršijant nustatytą maksimalų laiką. Priešgaisrinių pajėgų pasirengimo išvykti laikas turi neviršyti 1 min., o pirmųjų pajėgų atvykimo į įvykio vietą laikas – 8 min. miesto gyvenamosiose vietovėse ir 18 min. kaimo gyvenamosiose vietovėse. Tačiau priešgaisrinės pajėgos daugiau nei 37 proc. atvejų išvyko viršydamos nustatytą maksimalų laiką. Trijose (iš 10) apskrityse miesto gyvenamosiose vietovėse ir vienoje apskrityje kaimo gyvenamojoje vietovėje nebuvo pasiektas numatytas rodiklis, kad ne mažiau nei 80 proc. atvejų priešgaisrinės pajėgos atvyktų neviršydamos nustatyto maksimalaus laiko.  

Audito rezultatai rodo, kad būtina tobulinti gaisrų prevenciją: didinti koordinatoriaus vaidmenį, apibrėžti institucijų, vykdančių gaisrų prevenciją, funkcijas. Auditorių nuomone, būtina griežtinti atsakomybę už priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus. Skiriamos mažos (vidutiniškai 18 Eur) baudos neskatina pašalinti priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų ir neatgraso nuo šių pažeidimų pasikartojimo.

Įgyvendintos šio audito rekomendacijos padėtų suformuoti priešgaisrines pajėgas, kurios būtų tinkamai pasirengusios gesinti gaisrus ir atlikti gelbėjimo darbus, būtų tinkamai valdoma gaisrų kilimo rizika.

Pranešimą paskelbė: Aušra Pilkienė, Valstybės kontrolė