Įvairūs

Valstybės kontrolė atliko savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliktų auditų išorinę peržiūrą

Valstybės kontrolė – aukščiausioji audito institucija – atliko penkių savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų (SKAT) atliktų auditų išorinę peržiūrą, įvertino SKAT sukurtą audito kokybės kontrolės sistemą ir atliktų auditų kokybę.

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, prižiūrėdama, ar efektyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas, atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, administravimo subjektuose ir valdomose įmonėse. Valstybės kontrolė kasmet atlieka SKAT atliktų auditų išorinę peržiūrą valstybės kontrolieriaus nustatyta tvarka. 2021 metų išorinės peržiūros metu įvertintos Kėdainių, Pakruojo, Švenčionių, Vilniaus rajonų ir Vilniaus miesto SKAT ir jų atlikti 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių finansiniai (teisėtumo) auditai ir du veiklos auditai.

Aukščiausioji audito institucija šią peržiūrą atlieka įgyvendindama Valstybės kontrolės įstatymo nustatytą funkciją. Išorinės peržiūros laikotarpis – 2019–2020 metai. Atliekant išorines peržiūras stebėtojų teisėmis dalyvavo ir Savivaldybių kontrolierių asociacijos paskirti atstovai.

Su išorinių peržiūrų apibendrinimo ataskaita „Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliktų auditų išorinių peržiūrų 2021 metais rezultatai“ galima susipažinti čia.

Pranešimą paskelbė: Aušra Pilkienė, Valstybės kontrolė