Įvairūs

UAB „Sofa Brands“ įgyvendina projektą „UAB „SOFA BRANDS“ darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“

UAB „SOFA BRANDS“ šiuo metu įgyvendina projektą „UAB „SOFA BRANDS“ darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“ finansuotą Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto metu ketinama apmokyti 350 įmonės darbuotojų.

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“.

Pranešimą paskelbė: Aistė Noreikienė, UAB „Sofa Brands“